ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์


ข่าวสาร เอกสาร การสอบผ่านระบบรับตรงของ กสพท.

กำหนดการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

 
ประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศข่าวสารสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

อ่านเพิ่ม
ประกาศข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารเผยแพร่ทั่วไป ของคณะเภสัชศาสตร์

อ่านเพิ่ม
งานประชุมวิชาการ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมงานประชุมวิชาการ

อ่านเพิ่ม
ผลงาน/งานวิจัย

ข่าวสาร เผยแพร่ผลงาน และงานวิจัย

อ่านเพิ่ม
รับสมัครงาน / ประกาศผล

ข่าวสารการรับสมัครงาน

อ่านเพิ่ม
สอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง   อ่านเพิ่ม

    กิจกรรมนักศึกษา

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของมหาวิทยาลัย
 

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

อ่านเพิ่มเติม..
นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559

กิจกรรมสัปดาห์เภสัชฯ 2559

กิจกรรมสัปดาห์เภสัชฯ 2559

วันเข้ารายงานตัว ประจำปี 2559

วันเข้ารายงานตัว ประจำปี 2559

   บทความเผยแพร่

img25

Nam-Ob-Thai
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในน้ำอบไทย The usefulness of herbs in Thai scented water (Nam-Ob-Thai)

เครื่องหอมดำรงอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทย

img25

Rare sugar D-psicose
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
สารให้ความหวานน้าตาลหายาก ดี-ไซโคส (Rare sugar D-psicose)

น้าตาลจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดตรมีคุณสมบัติให้รสหวานและนาไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่งรสหวานในอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา

img25

เลือกซื้อวิตามินซี
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม "วิตามินซี"

วิตามินซีหรือแอลแอสคอร์บิกแอซิด (L-ascorbic acid) หรือ แอสคอร์เบท เป็นวิตามินที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช้รักษาภาวะเลือดออกตามไรฟัน (โรคลักปิดลักเปิด)

img25

ยารักษาสิว
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
ยารักษาสิว

สิว พบได้บ่อยในวัยรุ่น โดยพบบริเวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า จึงส่งผลต่อภาวะจิตใจเพราะเกี่ยวข้องกับความสวยงาม

อ่านบทความเผยแพร่ทั้งหมด..        

   จุลสารเภสัชยูงทอง

issue4

ฉบับที่ 3

Download ฉบับที่ 3
issue3

ฉบับที่ 3

Download ฉบับที่ 3
issue2

ฉบับที่ 2

Download ฉบับที่ 2
จุลสารเภสัชยูงทองเพิ่มเติม    

   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม