ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์

 
ผลงาน/งานวิจัย

ข่าวสาร เผยแพร่ผลงาน และงานวิจัย

อ่านเพิ่ม
รับสมัครงาน / ประกาศผล   ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561   อ่านเพิ่ม

    กิจกรรมนักศึกษา

พิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560
 

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

อ่านเพิ่มเติม..
โครงการสัมมนาเลือกสายวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการสัมมนาเลือกสายวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยายเรื่อง "การใช้หนังสือ Mims Website และ Application"

บรรยายเรื่อง "การใช้หนังสือ Mims Website และ Application"

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงาน"วันมหิดล ประจำปี 2560"

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงาน"วันมหิดล ประจำปี 2560"

"ไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2560

"ไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2560

ไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสัมพันธ์เขียวมะกอก" ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสัมพันธ์เขียวมะกอก" ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเปิดกล่องยาคณะเภสัชศาสตร์ มธ 2560

กีฬาสัมพันธ์เขียวมะกอก" ประจำปีการศึกษาโครงการเปิดกล่องยาคณะเภสัชศาสตร์ มธ 2560

   บทความเผยแพร่

img25

การผลิตเกลือสินเธาว์
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
การผลิตเกลือสินเธาว์จากดั้งเดิมสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

เกลือ (Salt หรือ Sodium chloride หรือ NaCl) เป็นผลึกสีขาวมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นั้นคือ ความเค็ม เกลือแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ...

img25

หวานเบาๆ จากธรรมชาติ
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
หวานเบาๆ จากธรรมชาติ

รสหวานเป็นรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ แต่การปรุงแต่งรสหวานด้วยน้ำตาลโดยทั่วไปนั้น หากใช้น้ำตาลในปริมาณที่สูงเกินไป

img25

วิตามิน......สารอาหารตัวเล็กๆแต่คุณค่ามหาศาล
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
วิตามิน......สารอาหารตัวเล็กๆแต่คุณค่ามหาศาล

วิตามิน (Vitamin) หลายๆคนคงรู้จักคำๆนี้เป็นอย่างดีในแง่ของการเป็นสารที่มีความสำคัญสำหรับร่างกาย...

img25

รู้ได้อย่างไรว่ายาหมดอายุ
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
รู้ได้อย่างไรว่ายาหมดอายุ

ยาเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้รักษาโรคที่เกิดกับมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ...

อ่านบทความเผยแพร่ทั้งหมด..        

   จุลสารเภสัชยูงทอง

issue6

ฉบับที่ 6

Download ฉบับที่ 6
issue5

ฉบับที่ 5

Download ฉบับที่ 5
issue4

ฉบับที่ 4

Download ฉบับที่ 4
จุลสารเภสัชยูงทองเพิ่มเติม    

   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม