ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์

 
ประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศข่าวสารสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

อ่านเพิ่ม
ประกาศข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารเผยแพร่ทั่วไป ของคณะเภสัชศาสตร์

อ่านเพิ่ม
งานประชุมวิชาการ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมงานประชุมวิชาการ

อ่านเพิ่ม
ผลงาน/งานวิจัย

ข่าวสาร เผยแพร่ผลงาน และงานวิจัย

อ่านเพิ่ม
รับสมัครงาน / ประกาศผล   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560   อ่านเพิ่ม
สอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์ แบบ Stereo จำนวน 8 ชุด (ครั้งที่ 2)   อ่านเพิ่ม

    กิจกรรมนักศึกษา

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของมหาวิทยาลัย
 

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

อ่านเพิ่มเติม..
นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559

กิจกรรมสัปดาห์เภสัชฯ 2559

กิจกรรมสัปดาห์เภสัชฯ 2559

วันเข้ารายงานตัว ประจำปี 2559

วันเข้ารายงานตัว ประจำปี 2559

   บทความเผยแพร่

img25

เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก่อนใช้คาว่า “กามโรค”

img25

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไขมัน
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไขมัน

ไขมัน (lipid) เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ โดยไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงานแก่ร่างกาย 9 กิโลแคลอรี ช่วยให้ระบบทำงานต่างๆของร่างกายดำเนินได้อย่างปกติ

img25

นํ้ามันหอมระเหยจากพืชสำหรับไล่แมลงวัน
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
นํ้ามันหอมระเหยจากพืชสำหรับไล่แมลงวัน

เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบางร้านมักจะพบแขกตัวเล็กแถมบินได้มาร่วมวงด้วยจนเกิดความรำคาญ ไม่ถูกสุขอนามัย

img25

soft gelatin capsule
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
แคปซูลเจลาตินนิ่ม (soft gelatin capsule) หรือเรียกว่า softgel

คือ ยารับประทานรูปแบบแคปซูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเหมือนเป็นภาชนะบรรจุสารหรือยาที่เป็นของเหลว หุ้มด้วยเปลือกเจลาตินที่มีลักษณะ

อ่านบทความเผยแพร่ทั้งหมด..        

   จุลสารเภสัชยูงทอง

issue4

ฉบับที่ 5

Download ฉบับที่ 5
issue4

ฉบับที่ 4

Download ฉบับที่ 4
issue3

ฉบับที่ 3

Download ฉบับที่ 3
จุลสารเภสัชยูงทองเพิ่มเติม    

   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม