ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์

 
ประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศข่าวสารสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

อ่านเพิ่ม
ประกาศข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารเผยแพร่ทั่วไป ของคณะเภสัชศาสตร์

อ่านเพิ่ม
งานประชุมวิชาการ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมงานประชุมวิชาการ

อ่านเพิ่ม
ผลงาน/งานวิจัย

ข่าวสาร เผยแพร่ผลงาน และงานวิจัย

อ่านเพิ่ม
รับสมัครงาน / ประกาศผล

ข่าวสารการรับสมัครงาน

อ่านเพิ่ม
สอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อ ตู้แช่อุณหภูมิติดลบ จำนวน 1 ชุด   อ่านเพิ่ม

    กิจกรรมนักศึกษา

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของมหาวิทยาลัย
 

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

อ่านเพิ่มเติม..
นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์

นศ. เภสัชฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559

กิจกรรมสัปดาห์เภสัชฯ 2559

กิจกรรมสัปดาห์เภสัชฯ 2559

วันเข้ารายงานตัว ประจำปี 2559

วันเข้ารายงานตัว ประจำปี 2559

   บทความเผยแพร่

img25

นํ้ามันหอมระเหยจากพืชสำหรับไล่แมลงวัน
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
นํ้ามันหอมระเหยจากพืชสำหรับไล่แมลงวัน

เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบางร้านมักจะพบแขกตัวเล็กแถมบินได้มาร่วมวงด้วยจนเกิดความรำคาญ ไม่ถูกสุขอนามัย

img25

soft gelatin capsule
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
แคปซูลเจลาตินนิ่ม (soft gelatin capsule) หรือเรียกว่า softgel

คือ ยารับประทานรูปแบบแคปซูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเหมือนเป็นภาชนะบรรจุสารหรือยาที่เป็นของเหลว หุ้มด้วยเปลือกเจลาตินที่มีลักษณะ

img25

ยาเม็ดแตกตัวในปาก (Orodispersible tablet)
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
ยาเม็ดแตกตัวในปาก (Orodispersible tablet)

ยาเม็ด เป็นรูปแบบยาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยาเม็ดมีข้อจากัดหลายประการ

img25

Multiple-Unit Pellet System (MUPS)
TU Pharmacy

อ่านเพิ่มเติม
Multiple-Unit Pellet System (MUPS)

Multiple-Unit Pellet System หมายถึง ระบบเพลเลตหลายหน่วย เรียกชื่อย่อว่า MUPS (อ่านว่า มัปส์)

อ่านบทความเผยแพร่ทั้งหมด..        

   จุลสารเภสัชยูงทอง

issue4

ฉบับที่ 4

Download ฉบับที่ 4
issue3

ฉบับที่ 3

Download ฉบับที่ 3
issue2

ฉบับที่ 2

Download ฉบับที่ 2
จุลสารเภสัชยูงทองเพิ่มเติม    

   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม