ติดต่อเรา


ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
  02-5644441-79 ต่อ 4285,4286
  Tupharmasap@gmail.com
แผนที่