ที่ตั้งที่ทำการปัจจุบัน

ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120