ที่ตั้งที่ทำการปัจจุบัน

ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคารบรรยายเรียนรวม 5 (บร.5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

map TU