ที่ตั้งที่ทำการปัจจุบัน

ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

map TU