ปฏิทินการศึกษา

  
        ตารางเรียนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (8 ม.ค.61)  download
        ตารางเรียนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เฉพาะวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ ช่วงบ่าย ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560 (8 ม.ค.61)  download