ข่าวสารทั่วไป

  
        กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปี 1 (รหัส 60) ของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        กองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมฑูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 4 
        ประชาสัมพันธ์การแจ้งความจำนงความต้องการเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาค 2/2559
        แจ้งรายละเอียดการขอโควตารายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ภาค 2/2559
        ขอยกเลือกรายละเอียดการสอบ Placement Test ฉบับเดิมโดยขอให้เอกสารฉบับใหม่นี้แทน  
        นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน กรอ. กยศ. สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา http://sa.tu.ac.th/index.php/th/
        ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กำหนดการขอโควตา(EG)ภาค 1/2559 รอบ 3
        ประกาศจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน เรื่อง การรับสมัครนักสึกษาปริญาตรี (รหัส 59) เข้าหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
        แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ 
  

     เอกสาร

  
       Template senior project_proposal (1) 
       Template senior project_proposal (2)