Loading...

บทความเผยแพร่

ร้านอาหารจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อกฎหมายกาหนดให้ร้านอาหารต้องมีมาตรฐาน

 

ขณะนี้กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 ...อ่านเพิ่มเติม..
รับมือกับกรดไหลย้อน …..

 

โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease, GERD) เป็นโรคที่เป็นกันมากในคนวัยทำงาน เพราะคนกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรมที่กระตุ้นความเสี่ยงให้เกิดกรดไหลย้อน ...อ่านเพิ่มเติม..

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด

 

ในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหมด มะเร็งปอดมีอัตราการเกิดโรคสูงเป็นอันดับที่สองรองจากมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย และมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิง ...อ่านเพิ่มเติม..

 

ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก

 

แมลงก้นกระดก ด้วงก้นกระดก หรือ แมลงเฟรชชี่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rove beetle เป็นแมลงที่มีรูปร่างยาวรี ขนาดประมาณเมล็ดข้าว หนวดสองเส้นมีลักษณะเป็นข้อคล้ายห่วงโซ่ ตัวแมลงมีสีส้มแดงสลับกับสีดำ ...อ่านเพิ่มเติม..

 

การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอกในโรคผิวหนัง

 

คอร์ติโคสเตียรอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ผลิตภัณฑ์คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอกจึงมีข้อบ่งใช้ในภาวะที่ผิวหนังมีการอักเสบ ภาวะที่ผิวหนังมีการแบ่งตัวมากผิดปกติ รวมทั้งภาวะผิดปกติที่ผิวหนังอันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย...อ่านเพิ่มเติม..

 

ยาสำหรับผู้สูงวัย ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

 

หลายท่านคงทราบดีว่าเมื่อเป็นผู้สูงวัย โอกาสที่จะมีโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จาเป็นต้องใช้ยา ยิ่งมีโรคหลายโรค หรือมีโรคเรื้อรังก็จะส่งผลให้ผู้สูงวัยได้รับยาหลายรายการ ...อ่านเพิ่มเติม..

 

การผลิตเกลือสินเธาว์จากดั้งเดิมสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

 

เกลือ (Salt หรือ Sodium chloride หรือ NaCl) เป็นผลึกสีขาวมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นั้นคือ ความเค็ม เกลือแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เกลือสมุทร (Sea Salt) และเกลือสินเธาว์ (Rock salt)...อ่านเพิ่มเติม..

 

ประโยชน์ของโพรไบโอติก

 

แนวทางการรักษาและป้องกันโรคมีหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือการใช้โพรไบโอติก (probiotics) โพรไบโอติก คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มีหลายร้อยสายพันธุ์...อ่านเพิ่มเติม..

 

หวานเบาๆ จากธรรมชาติ

 

 

 

รสหวานเป็นรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ แต่การปรุงแต่งรสหวานด้วยน้ำตาลโดยทั่วไปนั้น หากใช้น้ำตาลในปริมาณที่สูงเกินไปก็อาจแฝงอันตรายตามมาได้ เพราะน้ำตาลเป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกาย...อ่านเพิ่มเติม..

 

วิตามิน......สารอาหารตัวเล็กๆแต่คุณค่ามหาศาล

 

 

 

วิตามิน (Vitamin) หลายๆคนคงรู้จักคำๆนี้เป็นอย่างดีในแง่ของการเป็นสารที่มีความสำคัญสำหรับร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้อย่างเป็นปกติ...อ่านเพิ่มเติม..

 

รู้ได้อย่างไรว่ายาหมดอายุ

 

 

 

ยาเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้รักษาโรคที่เกิดกับมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยทั่วไปที่รับบริการตามโรงพยาบาล หรือร้านยาที่มีเภสัชกรประจามักจะได้รับข้อมูลเรื่องการใช้ยา การเก็บรักษายาพิเศษบางชนิด...อ่านเพิ่มเติม..

 

สาระควรรู้เกี่ยวกับอินซูลิน

 

 

 

อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตได้เองจากตับอ่อน ทาหน้าที่หลักในการควบคุมสมดุลของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต (อาหารประเภทแป้ง น้าตาล) โปรตีน (อาหารประเภทเนื้อสัตว์) และไขมัน ทาให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานและเก็บสะสมพลังงานจากอาหารที่รับประทานได้...อ่านเพิ่มเติม..

 

เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

 

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก่อนใช้คาว่า “กามโรค” ในการเรียกโรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคหนองในแท้ (Gonorrhoea) โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) โรคซิฟิลิส (Syphillis) เป็นต้น...อ่านเพิ่มเติม..

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไขมัน

 

 

 

ไขมัน (lipid) เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ โดยไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงานแก่ร่างกาย 9 กิโลแคลอรี ช่วยให้ระบบทำงานต่างๆของร่างกายดำเนินได้อย่างปกติ...อ่านเพิ่มเติม..

 

นํ้ามันหอมระเหยจากพืชสำหรับไล่แมลงวัน (Plant essential oil for fly repellent)

 

 

 

เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบางร้านมักจะพบแขกตัวเล็กแถมบินได้มาร่วมวงด้วยจนเกิดความรำคาญต้องใช้มือปัดไปปัดมาตลอด ทำให้รู้สึกว่าร้านนี้สกปรก ไม่ถูกสุขอนามัย...อ่านเพิ่มเติม..

 

ยาเม็ดแตกตัวในปาก (Orodispersible tablet)

 

 

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(รินนารา ครองศีล, ชยาภรณ์ แสงอำนาจ, พีระพงษ์ อดุลฮีม, ศิริประภา สงวนหงษ์, ชญานิศ ทองศรี)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ภญ.อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล

 

ยาเม็ด เป็นรูปแบบยาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยาเม็ดมีข้อจากัดหลายประการที่อาจทำให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ยาก เช่น ขนาดเม็ดยาที่ใหญ่เกินไป ลักษณะพื้นผิวเม็ดยาที่อาจฝืดคอ รสชาติไม่ดี...อ่านเพิ่มเติม..

 

Multiple-Unit Pellet System (MUPS)

 

 

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(นภสร รังสิพราหมณกุล, กศิต เลิศสิทธิสมบูรณ์, นวพล กาญจนบวร, เชษฐ์ธิดา สุทธิประภา, นันทวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุล)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์

 

Multiple-Unit Pellet System หมายถึง ระบบเพลเลตหลายหน่วย เรียกชื่อย่อว่า MUPS (อ่านว่า มัปส์) จัดเป็นรูปแบบยาออกฤทธิ์นานชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเม็ดยาทรงกลมขนาดเล็กจำนวนมาก...อ่านเพิ่มเติม..

 

ยาเม็ดเมทริกซ์ (Matrix tablet)

 

 

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(นวกานต์ ชิดไชย, ทศพร โลกสันติสุข, อรณิช วีระอาชากุล, อภิสรา มิ่งเมือง, วรรณวรัชญ์ อารีย์)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์

 

ยาเม็ดเมทริกซ์ เป็นเภสัชภัณฑ์รูปแบบยารับประทาน (oral dosage form) ที่ได้รับการออกแบบในการควบคุมการปลดปล่อยยา ให้ตัวยาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับยาในกระแสเลือดให้อยู่ในช่วงยายังผลการรักษา...อ่านเพิ่มเติม..

 

ยาสูดชนิดผงแห้ง (Dry Powder Inhaler)

 

 

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(ภควัต คีตวัฒนกุล, วริศรา เจริญวิริยะภาพ, กันต์ศักดิ์ ลี้รัตนกุล, สุวภัทร ฉัตรวชิระวงษ์, ปนัดดา ซังยัง)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา

 

ยาสูดชนิดผงแห้ง หรือชื่อย่อ ดีพีไอ (dry powder inhaler; DPI) เป็นระบบนำส่งยาที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อนำส่งยาสาหรับรักษาโรคที่ทางเดินหายใจถูกอุดกั้น เช่น โรคหืด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง...อ่านเพิ่มเติม..

 

แคปซูลเจลาตินนิ่ม (soft gelatin capsule) หรือเรียกว่า softgel

 

 

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(ชนกเนตร ยศปัญญา, นนทพันธ์ สาโรวาท, ฟิตรีญา ยูโซะ, วริศรา ชัยชนะทรัพย์, ชวลิต วรงค์เกรียงไกร)
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต

 

แคปซูลเจลาตินนิ่ม คือ ยารับประทานรูปแบบแคปซูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเหมือนเป็นภาชนะบรรจุสารหรือยาที่เป็นของเหลว หุ้มด้วยเปลือกเจลาตินที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม...อ่านเพิ่มเติม..

 

ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในน้ำอบไทย The usefulness of herbs in Thai scented water (Nam-Ob-Thai)

 

 

 

เครื่องหอมดำรงอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทย...อ่านเพิ่มเติม..

 

สารให้ความหวานน้ำตาลหายาก ดี-ไซโคส (Rare sugar D-psicose)

 

 

 

น้ำตาลจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดตรมีคุณสมบัติให้รสหวานและนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่งรสหวานในอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา ...อ่านเพิ่มเติม..

 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม "วิตามินซี"

 

 

 

วิตามินซีหรือแอลแอสคอร์บิกแอซิด (L-ascorbic acid) หรือ แอสคอร์เบท เป็นวิตามินที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช้รักษาภาวะเลือดออกตามไรฟัน (โรคลักปิดลักเปิด)...อ่านเพิ่มเติม..

 

ยารักษาสิว

 

 

 

สิว พบได้บ่อยในวัยรุ่น โดยพบบริเวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า จึงส่งผลต่อภาวะจิตใจเพราะเกี่ยวข้องกับความสวยงาม...อ่านเพิ่มเติม

 

ยาน่ารู้จากธรรมชาติ

 

 

 

เนื่องจากสมุนไพรที่ใช้โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้อยู่ในลักษณะเป็นสารผสม คือไม่ได้มีแต่ตัวสารที่ออกฤทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยสารอื่นๆด้วย...อ่านเพิ่มเติม

 

สารฆ่าเชื้อ (Disinfectants)

 

 

 

สารฆ่าเชื้อ (disinfectants) เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลาย หรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่ในรูปเซลล์ปกติ (vegetative cell) หรือสปอร์ (spore) ใช้กับพื้นผิวที่ไม่มีชีวิต...อ่านเพิ่มเติม

 

สภาวะผมร่วงและผมบางในผู้ชาย

 

 

 

อาการผมร่วงมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายหลายรายหมดความมั่นใจในตัวเองและมีความกังวลใจ อาการผลร่วงหรือผมบางในผู้ชายมีมาจากหลายสาเหตุอันได้แก่...อ่านเพิ่มเติม

 

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ : ตอนที่ 1 คาเฟอีนกับการตั้งครรภ์

 

 

 

ในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ 9 เดือน เป็นระยะเวลาที่ถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับการเจิรญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา ดังนั้น การเตรียมตัวเรื่องโภชนาการของมารดานับตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์...อ่านเพิ่มเติม

 

เก็บยาอย่างไรให้อยู่ได้นานและคงประสิทธิภาพของการรักษาได้ตามอายุยา

 

 

 

เภสัชภัณฑ์ยาที่เก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาหรือสารประกอบที่ใช้ในการตั้งตำรับได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง...อ่านเพิ่มเติม

 

รูปแบบยาและวิธีใช้ที่ต้องพิจารณา

 

 

 

ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคในปัจจุบัน มีหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน ยาน้ำใส ยาน้ำแขวนตะกอน ยาครีม ยาผง ยาพ่น ยาฉีด และยาแผ่นแปะ...อ่านเพิ่มเติม

 

ยาสามัญประจำบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

 

 

ยาสามัญประจำบ้านควรมีติดบ้านเพื่อ 1.บรรเทาหรือรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตัวเอง 2.เมื่อมีเหตุทำให้บาดเจ็บฉุกเฉินจะมีชุดยาไว้พร้อมปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที...อ่านเพิ่มเติม