"Perspectives and Advances in Pharmacy : Implications for Practice"

    วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

 
   

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 6 ปี หัวข้อ "Perspectives and Advances in Pharmacy: Implications for Practice" ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

Link ลงทะเบียน online  รับลงทะเบียน Online เท่านั้น

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

  1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
  2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางกระสอ     แผนที่สถานีรถไฟฟ้า

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ