รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Quality of care in cardiology :
 1.
2.

Email :
 aromj@tu.ac.th

Qualifications :

Degree Title Year University
Ph.D. Pharmacology 2544 University of Illinois at Chicago
Doctor of Pharmacy (Honors) 2538 University of Illinois at Chicago
ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับที่ 2) เภสัชศาสตร์ 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publications :

  
1. Theeranun Charuenung, Arom Jedsadayanmata. Hospital Pharmacist Intentions to Consult Physicians on Drug-related Problems: A study based on the Theory of Planned Behavior. Manuscript in preparation.
2. Wirun Thaungsuwan, Arom Jedsadayanmata. Effect of Pharmacist Participation in Multidisciplinary Team for Home Visit on Blood Pressure and Drug Adherence of Stroke Patients. Thai Journal of Pharmacy Practice, 2016; 8:48-57.
3. Suwatinee Intree, Arom Jedsadayanmata. Discontinuation rate of hormonal therapy in early stage breast cancer patients. IJPS, March 2015; 11(Supplement): 89-93.
4. Charoenung T,, Nimpitakpong P, Chaijinda K, Jedsadayanmata A. Development of a questionnaire based on the Theory of Planned Behavior to identify factors affecting pharmacists’ intention to consult physicians on drug-related problems. Published as full paper in the proceedings of the 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, Chiang Rai, Thailand.
5. Laosap J, Nimpitakpong P, Kongkaew C, Jedsadayanmata A. Development and validation of an instrument to assess general knowledge of stroke. Published as full paper in the proceedings of the 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, Chiang Rai, Thailand.
6. Santithien S, Jedsadayanmata A. Salient beliefs about insulin therapy among Thai type 2 diabetes. G_G0052. Published as full paper in the proceedings of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand 2012, Bangkok, Thailand.
7. Jedsadayanmata A. Patterns and Adherence to Guidelines of Antithrombotic Therapy in Thai Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation. J Med Assoc Thai 2013; 96 (1): 91-8.
8. Jenghua K, Jedsadayanmata A. Rate and predictors of early readmission among Thai patients with heart failure. J Med Assoc Thai 2011; 94 (7): 782-8.
9. Chotchaisuwatana S, Jedsadayanmata A, Chaiyakunapruk N, Jampachaisri K. Validation of Electronic Medical Database in Patients with Atrial Fibrillation in Community Hospitals. J Med Assoc Thai 2011; 94 (6): 686-92.
10. Jedsadayanmata A. Zonisamide: Review of clinical efficacy and safety in refractory partial epilepsy. Naresuan University Journal. 2006; 14(1): 23-33.
11. Xing B, Thuppal S, Jedsadayanmata A, Du X, Lam SC. TA205, an anti-talin monoclonal antibody, inhibits integrin-talin interaction. FEBS Lett. 2006; 580 (8): 2027-32.
12. Jedsadayanmta A. In vitro antiglycation activity of arbutin. Naresuan University Journal. 2005; 13(2): 35-42.
13. Xing B, Jedsadayanmata A, Lam SC. Localization of an integrin binding site to the C-terminus of talin. J Biol Chem. 2001; 276: 44373-8.
14. Patil S, Jedsadayanmata A, Wencel-Drake JD, Wang W, Knezevic I, Lam SC. Identification of a talin-binding site in the integrin beta(3) subunit distinct from the NPLY regulatory motif of post-ligand binding functions. The talin N-terminal head domain interacts with the membrane-proximal region of the beta(3) cytoplasmic tail. J Biol Chem. 1999; 274: 28575-83.
15. Jedsadayanmata A, Chen CC, Kireeva ML, Lau LF, Lam SC. Activation- dependent adhesion of human platelets to Cyr61 and Fisp12/mouse connective tissue growth factor is mediated through integrin alpha(IIb)beta(3). J Biol Chem. 1999; 274 (34): 24321-7.
16. Jedsadayanmata A. Insulin glargine. Ya Na Roo. 2004; 53: 53-57. (Written in Thai)
  

INVITED SPEAKERS :

  
1. Management of Hypertension Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Royal Paradise, Pathong, Phuket Hotel, on March 23, 2016.
2. Management of Dyslipidemia Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Royal Paradise, Pathong, Phuket Hotel, on March 23, 2016.
3. Pharmacotherapy in Secondary Prevention of Ischemic Stroke Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Royal Paradise, Pathong, Phuket Hotel, on March 23, 2016.
4. Management of Hypertension: Review and Update for Pharmacists Given to pharmacists in the conference organized by the Community Pharmacy of Phuket Province at the Royal City Hotel, Muang, Phuket on March 22, 2016.
5. Pharmacotherapy of Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes Given to pharmacists in the conference entitled Pharmacotherapy in Cardiovascular Diseases III, organized by Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, at Tawanna Hotel, Bangkok, on August 20, 2015.
6. Drugs Used in non-communicable diseases. Given to pharmacy technicians in the conference entitled Development of Pharmacy Technicians and Research Presentation, organized by the Sirindhon College of Public Health, Yala, at the Mathavalai Resort and Spa, Cha-um, Petchburi, on June 10, 2015.
7. Review and Update on Hypertension and Diabetes Given to nurse practitioners in the conference entitled Conference in nursing management of chronic diseases, organized by the College of Nursing, Naresuan University, at the College of Nursing, Naresuan University, Phitsanulok, on May 27, 2015.
8. English for communication in pharmacy services Given to pharmacy technicians and pharmacy technician students in the conference organized by the Sirindhon College of Public Health, Chonburi, at the Royal Cruise, Pattaya, Chonburi, on May 8, 2015.
9. Pharmacotherapy in Dyslipidemia Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Royal Paradise, Pathong, Phuket Hotel, on March 24, 2015.
10. Pharmacotherapy in Hypertension Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Royal Paradise, Pathong, Phuket Hotel, on March 25, 2015.
11. Drug Use for Fluid and Electrolyte Disorders, Drug Use in Geriatrics and Pregnancy and Lactation Given to nurse practitioners in the conference entitled Conference in Nursing Practioner Training Program (NP 14), organized by the Borrhomrajchonnee College of Nursing, at the Borrhomrajchonnee College of Nursing, Phitsanulok, on October 10, 2014.
12. Pharmacotherapy in Dyslipidemia Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Sofitel Phuket Hotel, on June 16, 2014.
13. Pharmacotherapy in Atrial Fibrillation Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Sofitel Phuket Hotel, on June 16, 2014.
14. Updated clinical practice guideline of hypertension: A guide for pharmacists Given to pharmacists in the conference entitled Advancing Pharmacy Practice Towards Service Plan, organized by the Thailand Hospital Pharmacy Association, at the Golden Tulip Hotel, on June 13, 2014.
15. New dyslipidemia management guideline: Good or bad news for our patients Given to pharmacists in the conference entitled Advancing Pharmacy Practice Towards Service Plan, organized by the Thailand Hospital Pharmacy Association, at the Golden Tulip Hotel, on June 13, 2014.
16. New oral anticoagulants: Pharmacology, safety and clinical applications Given to pharmacists in the conference organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, at the Grand Riverview Hotel, Phitsanulok, on February 21, 2013.
17. Update in anticoagulation therapy Given to pharmacist in the conference entitled Advanced Pharmacotherapeutics I, organized by the Faculty of Pharmacy, Khonkhan University, at the Pullman Hotel, Khonkhan, on the November 27, 2013.
18. New trends in cardiovascular diseases Given to pharmacist in the conference entitled Advanced Pharmacoterapeutics I, organized by the Faculty of Pharmacy, Khonkhan University, at the Pullman Hotel, Khonkhan, on the November 26, 2013.
19. Warfarin: administration and monitoring Given to pharmacy technicians in the conference organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, at the Holiday Garden Hotel, Chiangmai, on November 20, 2013.
20. New oral anticoagulants: Pharmacology, safety and clinical applications Given to pharmacists in the conference organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, at the Holiday Garden Hotel, Chiangmai, on November 20, 2013.
21. Pharmacotherapy in hypertension and dyslipidemia Given to pharmacists in the conference entitled Basic clinical skill workshop for family pharmacist, organized by the Thailand Hospital Pharmacy Association, at Narai Hotel, Bangkok, on October 31, 2013.
22. Benefits of ARBs beyond blood pressure lowering Given to pharmacist in the conference entitled Cardiometabolic and neurology forum, organized by the Siam Pharmaceuticals, at Rancho Charnvee Resort, Khao Yai, Nakhon Ratchasrima, on October 6, 2013.
23. Update on novel antiplatelets and anticoagulants: A clinical perspective for best practice Given to pharmacists and pharmacy students in the conference entitled KKU Pharmacy Practice Forum: Enhancing clinical pharmacy application, organized by the Faculty of Pharmacy, Khonkhan University, at the Pullman Hotel, Khonkhan, on the September 20, 2013.
24. Benefits of ARBs beyond blood pressure lowering Given to pharmacist in the conference entitled Cardiometabolic and neurology forum, organized by the Siam Pharmaceuticals, at Dhevamantra Resort, Kanchanburi, on September 1, 2013.
25. Drugs used in management of chronic disease. Given to nurse practitioners in the conference entitled Conference in nursing management of chronic diseases, organized by the Borrhomrajchonnee College of Nursing, at the Borrhomrajchonnee College of Nursing, Phitsanulok, on July 29-30, 2013.
26. Update on new anticoagulants Given to pharmacists and pharmacy students in the conference organized by the Faculty of Pharmacy, Phayao University, at the Phaya Ngammuang Auditorium, Phayao, on June 13, 2013.
27. Review and update of secondary stroke prevention Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care for patients with chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmacy, Prince of Songkhla University, at the Diamond Plaza Hotel, Suratthani, on May 24, 2013
28. Pharmacotherapy in atrial fibrillation Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care for patients with chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmacy, Prince of Songkhla University, at the Diamond Plaza Hotel, Suratthani, on May 23, 2013.
29. Acute management of NSTEMI: How many antiplatelet agents do we need? (2013) Given to pharmacists in the conference entitled The Flourishing Pharmacy Profession: Continuity of Pharmaceutical Care, organized by the Thailand Hospital Pharmacy Association, at the Thai Medical Association Building, on May 21, 2013.
30. Drugs used in endocrinologic disorders and cardiovascular system Given to registered nurses in the conference entitled Training for nurse practitioners (basics in disease management) organized by the Faculty of Nursing, Naresuan Unviersity, at the Faculty of Nursing, Naresuan University, on March 8, 2013.
31. Anticoagulant therapy: 2012 review and update Given to pharmacists in the conference entitled The first annual conference 2013 of the community of pharmacisr for heart and vascular disease, organized by the Thailand Hospital Pharmacy Association, at Narai Hotel, Bangkok, on March 1, 2013.
32. Update treatment guideline for hypertension and dyslipidemia Given to pharmacists in the conference organized by the Thailand Hospital Pharmacy Association, at the Thai Medical Association Building, on January 23, 2013.
33. Novel anticoagulants in prevention of thromboembolism in atrial fibrillation. Given to pharmacists in the conference entitled Pharmacotherapy in Cardiovascular Diseases III, organized by Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, at Asia Hotel, Bangkok, on August 19, 2011.
34. Management of atrial fibrillation: Focused update on the antithrombotic therapy. Given to pharmacists in the conference entitled Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2011, organized by the College of Pharmacotherapy of Thailand, at Phramongkutklao Hospital, Bangkok, on July 27, 2011
35. Antithrombotic therapy for acute ischemic stroke. Given to pharmacists in the conference entitled Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2011, organized by the College of Pharmacotherapy of Thailand, at Phramongkutklao Hospital, Bangkok, on July 27, 2011
36. Are dual antiplatelets in combination with oral anticoagulants appropriate in management of patients with ACS undergoing PCI and atrial fibrillation? Given to pharmacists in the conference entitled Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2010, organized by the College of Pharmacotherapy of Thailand, at Chulalongkorn Hospital, Bangkok, on July 30, 2010
37. Antithrombotic therapy in cerebrovascular disease: 2008 update Given to pharmacists in the conference entitled Intensive Anticoagulation Training Workshop organized by the Thailand Hospital Pharmacy Association, at Windsor Suite Hotel, Bangkok, on December 4, 2008
38. Pharmacotherapy of acute coronary syndromes Given to physicians, nurses and pharmacists in the conference entitled Update Management of Acute Coronary Syndromes organized by the Queen Sirikit Heart Institute of Northeastern Thailand at Queen Sirikit Heart Institute of Northeastern Thailand auditorium, on September 12, 2008.
39. Pharmacotherapy of cardiovascular disorders in primary care unit Given to nurses in the conference entitled Drug Use in Primary Care organized by the faculty of Nursing, Naresuan University, on July 27, 2008.
40. Medical management of valvular heart diseases Given to pharmacists in the conference entitled Advanced Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2008 organized by the Thailand College of Pharmacotherapy, at Chulalongkorn Hospital Auditorium, on May 8, 2008.
41. Pharmaceutical care for hypertension in community pharmacy Given to community pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical Care for Hypertension in Community Pharmacy at Ubon International Hotel, Ubon Ratchathani, on April 26, 2008.
42. Update in management of acute coronary syndromes Given to clinical pharmacists in the conference organized by Faculty of Pharmacy, Naresuan University, Phitsanulok at Topland Plaza Hotel, on April 26, 2008.
43. Pharmacotherapy in hypertension and ischemic stroke Given in the conference entitled Pharmaceutical Care in Chronic Diseases organized by the Faculty of Pharmacy, Prince of Songkhla University, Hat Yai, Songkhla on March 25, 2008.
44. Drugs used in dyslipidemia, hypertension and diabetes Given to pharmacists and nurses at the conference organized by The Department of Pharmacy, Pichit Hospital, at Pichit Hospital Auditorium, on January 23, 2008.
45. Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation & cerebrovascular disease Given to clinical pharmacists in the conference entitled Anticoagulation Intensive Training Program, organized by The Thailand Hospital Pharmacy Association, at the Twin Tower Hotel, on December 21, 2007.
46. Updated pharmacotherapy in secondary prevention of ischemic stroke Given to pharmacists in the conference organized by the Thailand Hospital Pharmacy Association, at the Thai Medical Association Building, on October 24, 2007.
47. Strategies for pharmacist to overcome barriers to the initiation of insulin therapy Given to clinical pharmacists in the conference organized by the Faculty of Pharmacy, Srinakharindwirot University, at Maruay Garden Hotel, on August 16, 2007.
48. Management of hypertension in patients with cardiovascular diseases Given to pharmacists in the conference entitled Contemporary Review in Pharmacotherapy and Pharmacy Practice organized by The Thai College of Pharmacotherapy, Bangkok, at Chulalongkorn Hospital Auditorium, on May 5, 2006.
49. Pharmacotherapy in hypertension and ischemic stroke Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical Care in Chronic Diseases organized by the Faculty of Pharmacy, Prince of Songkhla University, Hat Yai, Songkhla on Februry 7-8, 2006.
50. Cardiovascular risk management Given to community pharmacist in the conference organized by the Faculty of Pharmacy, Naresuan University, Phitsanulok at Asia Airport Hotel, on February 25, 2006.
51. Management of hypertensive patients with compelling indications Given to pharmacists in the conference organized by Faculty of Pharmacy, Naresuan University, Phitsanulok at Topland Plaza Hotel, on January 18, 2007.
52. Erythropoietin: Adverse drug reactions Given to pharmacists in the conference organized by The Thai Food and Drug Administration, Bangkok, on August 18, 2006.
53. Dietary supplements for weight loss Given to community pharmacist in Phitsanulok Province, the conference organized by the Medical Sciences Service Center, at Pailin Hotel, Phitsanulok, on July 27, 2006.
54. Dietary supplements for prevention of cardiovascular diseases: Evidence and considerations Given to pharmacists at the conference entitled Annual Conference in Pharmacy Practice, organized by Thailand Hospital Pharmacy Association, Bangkok, on July 30, 2006.
55. Drug-induced cardiac arrhythmias Given to pharmacist preceptors at the conference entitled Drug Induced-diseases, organized by the Faculty of Pharmacy, Naresuan University, Phitsanulok at Topland Plaza Hotel, on May 1, 2006.
56. Anticoagulant therapy monitoring Given at the conference entitled Basic Drug Therapy Monitoring, organized by the Faculty of Pharmacy, Srinakarinwirote University and Chulalongkorn University, Bangkok, at Maruay Garden Hotel on April 18, 2006.
57. Medications in critical care nursing Given at the conference entitled Critical care Nursing, organized by The Nursing Society of Phitsanulok, at Naresuan University Hospital on March 30, 2006.
58. Pharmacotherapy of epilepsy Given at the conference entitled Advanced Pharmacotherapeutics, organized by the Faculty of Pharmacy, Prince of Songkhla University, Hat Yai, Songkhla on January 23, 2006.
59. Pharmacology of anticancer chemotherapy Given to clinical pharmacists at Buddhachinaraj Hospital on August 16, 2005.
60. Inpatient management of hyperglycemia Given to pharmacists in the conference entitled Development of Clinical Skills for Preceptors in Medicine and Clinical Pharmacokinetics Clerkship, organized by the faculty of Pharmacy, Naresuan University, Phitsanulok, on August 4, 2005.
61. Antiaging antioxidant products Given at the Annual Conference of the North Pharmacists for Development of Adverse Drug Reaction Network, Phitsanulok, on June 2, 2005.