อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Field of Interest :
 1. In vitro study of the blood brain barrier model
2. Neuroinflammation

kasabay@hotmail.com

Qualifications :

Degree Title Year University
Ph.D. Pharmacy and Pharmaceutical sciences 2556 University of Manchester
MSc (Merit) Immunology and Immunogenetics 2552 University of Manchester
ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) เภสัชเวช 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Publications :

  
1. Summers L, Kangwantas K, Nguyen L, Kielty C, Pinteaux E (2010) Adhesion to the extracellular matrix is required for interleukin-1 beta actions leading to reactive phenotype in rat astrocytes. Mol Cell Neurosci 44(3): 272-81.
2. Srimanee A, Maneerat P, Pattanakitkosol P, Kangwantas K, Sae Ngow K, Chiawan A, Kittipongpatana OS, Kittipongpatana N (2005) Production of Arbutin from Hydroquinone Using Plant Cell Cultures of Some Thai Medicinal Plants. Chiang Mai Med Bull 44(3): Suppl 12