อาจารย์ พันโท เภสัชกรหญิง ศนิตา หิรัญรัศมี

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Email :
 sanita_h@tu.ac.th

Qualifications :

Degree Title Year University

PhD

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ศศ.ม

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

2546

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ภบ.


2537

Mahidol University, Thailand
 

Publications :

  

1.

Hirunrassamee S, Ratanawijitrasin S. Does your health care depend on how your insurer pays providers? Variation in utilization and outcomes in Thailand. J of Healthcare Finance and Economics. 2009 9: 153-168
 

2.

Kanchanaphibool I, Hirunrassamee S, Tongpugdee P. Quality Indicators of diabetes Care in Practice. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009 Sep; 40 (5):1074-1079
 

3.

Goldhaber-Fiebert JD, Li H, Ratanawijitrasin S, Vidyasagar S, Wang XY, Aljunid S, Shah N, Wang Z, Hirunrassamee S, Bairy KL, Wang J, Saperi S, Nur AM, Eggleston K. Inpatient treatment of diabetic patients in Asia: evidence from India, China, Thailand and Malaysia. Diabet Med. 2010 Jan; 27(1):101-8.
 
  

Conference Papers :

  

1.

Hirunrassamee S. The Impacts of Capitation Payment Methods on Utilization Patterns in HIV Treatment Paper presented at: The Asia-Pacific Military Medicine Conference: 2007
 

2.

Ratanawijitrasin S, Hirunrassamee S. Access to and Efficiency Hospital Service in Multiple Health Insurance Payment environment (Thailand) Paper presented at: Provider Payment Incentives in the Asia-Pacific Conference: 2008
 

3.

Hirunrassamee S. 5- year of Public Health Policy in HIV Treatment: Quality and Access Paper presented at: The Asia-Pacific Military Medicine Conference: 2009
 

4.

Sumret W., Hirunrassamee S., Pongchaidecha M. Comparative Effectiveness of Medication Reconciliation Process Developed by Multidisciplinary Health Care Team and by the Hospital Administration Team: The Admission Phase Paper presented at: The federation of Asian Pharmaceutical Association congress: 2010
 

5.

Ratanawijitrasin S, Hirunrassamee S. Effects of listing and Delisting in National essential Medicine list on Utilization Pattern. Paper presented at: The International Conference for Improving Use of Medicines: 2011
 

6.

Hirunrassamee S, Ratanawijitrasin S. Does your health care depend on how your insurer pays providers? Variation in utilization and outcomes in Thailand. Paper presented at: The International Conference for Improving Use of Medicines: 2011
 

7.

Kanchanaphibool I, Hirunrassamee S. Impacts of direct Fee-For-Service payment insurance on access and use of drug: an interrupted time series study on diabetic care. Paper presented at: The International Conference for Improving Use of Medicines: 2011
 

8.

Kanchanaphibool I, Hirunrassamee S. Opportunities for pharmaceutical care education in the Greater Makong Subregion: A preliminary study. Paper presented at: The federation of Asian Pharmaceutical Association congress: 2014
 

9.

Prateepjarassang S, Hirunrassamee S. Factors influencing hospital formulary decision-making: A preliminary study in Thailand. Paper presented at: The federation of Asian Pharmaceutical Association congress: 2014