Loading...

การคัดเลือกเข้าเป็น นศ. ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีการศึกษา 2562
Download เอกสาร

กำหนดการวันทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
แบบฟอร์มรายงานตัว กสพท 62 +แบบพิมพ์, +แบบเขียน (เลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง)
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ รพธ +แบบพิมพ์, +แบบเขียน (เลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง)