Loading...

Citation in the Scopus database 5 year 2012 - 2016

ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopusรายชื่อผู้เขียนบทความวิจัย/ผู้เขียนร่วม/สังกัดแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopusจำนวนการอ้างอิง ปี พ.ศ.

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ เดือนเลขหน้าที่เริ่มต้นถึงเลขหน้า ที่จบบทความ

 

วันเดือนปีที่เผยแพร่25552556255725582559
       ปี พ.ศ. 2555 (2012)
1Novel freeze-drying method for preparation of α-mangostin dry reconstitute liposomal powder.Benjakul, R., Moongkarndi, P., Panyarachun, B., Sarisuta, N.Advanced Science Letters Volume 11, Issue 1, May 2012, Pages 120-1255/1/201201010
2Development of delayed-release proliposomes tablets for oral protein drug delivery.Tantisripreecha, C., Jaturanpinyo, M., Panyarachun, B., Sarisuta, N.Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 38, Issue 6, June 2012, Pages 718-7276/1/201211031
3Development of mannosylated liposomes using synthesized N-octadecyl-D-mannopyranosylamine to enhance gastrointestinal permeability for protein delivery.Witoonsaridsilp, W., Paeratakul, O. , Panyarachun, B. , Sarisuta, N.AAPS PharmSciTech Volume 13, Issue 2, June 2012, Pages 699-7066/1/201201117
4In vitro characterization of pluronic F127 and D-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate mixed micelles as nanocarriers for targeted anticancer-drug delivery.Butt, A.M. , Amin, M.C.I.M. , Katas, H. , Sarisuta, N., Witoonsaridsilp, W. , Benjakul, R.Journal of Nanomaterials Volume 2012, 2012, Article number 9165731/1/201220244
5Effect of Vernonia cinerea in improvement of respiratory tissue in chronic nicotine treatment.Promputta, C., Anupunpisit, V., Panyarachun, B., Sawatpanich, T., Watthanachaiyingcharoen, R., Paeratakul, O., Kamkaen, N., Petpiboolthai, H.Journal of the Medical Association of Thailand Volume 95, Issue SUPPL.12, December 2012, Pages S47-S5512/1/201200010
6Antioxidant activity and cytotoxicity against cholangiocarcinoma of carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana.Songsiang, U., Thongthoom, T., Zeekpudsa, P., Kukongviriyapan, V., Boonyarat, C., Wangboonskul, J., Yenjai, C.ScienceAsia Volume 38, Issue 1, March 2012, Pages 75-813/1/201201702
7Preparation and characterizations of microemulsion of Zingiber cassumunar rhizomes extract.Wichitchan, R., Tangyuenyongwatana, P., Asasutjarit, R.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 36, Issue SUPPL., 2012, Pages 170-173 29th Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences; Bangkok; Thailand; 6 December 2012 through 7 December 201212/7/201200000
8Microemulsion formulation of Angelica sinensis root extract on clove oil /nonionic surfactant/ water mixture.Ukosaramik, P., Tangyuenyongwatana, P., Asasutjarit, R.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 36, Issue SUPPL., 2012, Pages 166-169 29th Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences; Bangkok; Thailand; 6 December 2012 through 7 December 201212/7/201200000
9Novel vitamin D receptor ligands bearing a spherical hydrophobic core structure-Comparison of bicyclic hydrocarbon derivatives with boron cluster derivatives.Wongmayura, A., Fujii, S., Ito, S., Kano, A., Taoda, Y., Kawachi, E., Kagechika, H., Tanatani, A.Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters Volume 22, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1756-17602/15/201211313
10Determination of surface free energy and contact angle for hydrolyzed shellac.Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Nunthanid, J., Luangtana-Anan, M. , Terada, K., Yonemochi, E., Yoshihashi, Y.Advanced Materials Research Volume 506, 2012, Pages 270-273 Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011; Chiang Mai; Thailand; 9 August 2011 through 10 August 2011; Code 897351/1/201200000
11Standardization and toxicity evaluation of Cassia fistula pod pulp extract for alternative source of herbal laxative drug.Sakulpanich, A., Chewchinda, S., Sithisarn, P., Gritsanapan, W.Pharmacognosy Journal Volume 4, Issue 28, March 2012, Pages 6-123/1/201201211
12HPLC analysis of laxative rhein content in cassia fistula fruits of different provenances in Thailand.Chewchinda, S., Sakulpanich, A., Sithisarn, P., Gritsanapan, W.Thai Journal of Agricultural Science Volume 45, Issue 2, 2012, Pages 121-1251/1/201200100
 
      ปี พ.ศ. 2556 (2013)
1Phospholipid vesicle-bound lysozyme to enhance permeability in human intestinal cells.Witoonsaridsilp, W., Panyarachun, B., Jaturanpinyo, M., Sarisuta, N.Pharmaceutical Development and Technology Volume 18, Issue 4, July 2013, Pages 821-8277/1/201300000
2Development and assessment of tyrosinase inhibitory activity of liposomes of asparagus racemosus extracts.Therdphapiyanak, N.a, Jaturanpinyo, M., Waranuch, N., Kongkaneramit, L., Sarisuta, N.Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 8, Issue 2, 2013, Pages 149-1601/1/201300022
3Formulation development of herbal capsule containing oleoresin of Zingiber officinale extract.Tunsirikongkon, A., Kraisit, P., Seubsasana, S., Itharat, A., Sarisuta, N.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Volume 5, Issue 4, 2013, Pages 439-4451/1/201300201
4In vitro studies on the cytotoxicity, and elastase and tyrosinase inhibitory activities of marigold (Tagetes erecta L.) flower extracts.Vallisuta, O., Nukoolkarn, V., Mitrevej, A., Sarisuta, N., Leelapornpisid, P., Phrutivorapongkul, A., Sinchaipanid, N.Experimental and Therapeutic Medicine Volume 7, Issue 1, 2013, Pages 246-2501/1/201300121
5Interaction between P-glycoprotein and Thai herbs with anti-diabetic potential.Dunkoksung, W., Vardhanabhuti, N., Amnuoypol, S., Jianmongkol, S.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 38, Issue SUPPL., 2013, Pages 99-102 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences; Bangkok; Thailand; 6 December 2013 through 8 December 201312/8/201300000
6Development of nanoemulsion formulations of ginger extract.Uthumpa, C. , Indranupakorn, R. , Asasutjarit, R.Advanced Materials Research Volume 684, 2013, Pages 12-15 2nd International Conference on Applied Materials and Electronics Engineering, AMEE 2013; Hong Kong; China; 19 April 2013 through 20 April 2013; Code 970954/20/201300000
7Parallel synthesis of "Click" chalcones as antitubulin agents.Utsintong, M. , Massarotti, A., Caldarelli, A., Theeramunkong, S.Medicinal Chemistry Volume 9, Issue 4, June 2013, Pages 510-5166/1/201300202
8Iridium-catalyzed cycloaddition of azides and 1-bromoalkynes at room temperature.Rasolofonjatovo, E., Theeramunkong, S., Bouriaud, A., Kolodych, S., Chaumontet, M., Taran, F.Organic Letters Volume 15, Issue 18, 20 September 2013, Pages 4698-47019/20/201301997
9Nanoparticle formation by using shellac and chitosan for a protein delivery system.Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Nunthanid, J., Sriamornsak, P., Luangtana-anan, M.Pharmaceutical development and technology Volume 18, Issue 3, May 2013, Pages 686-6935/1/201301000
10Development and validation of RP-HPLC method for determination of piperine in Maha-Solos tablet formulation.Saingam, W., Monton, C., Suksaeree, J., Chankana, N., Kittiwisut, S., Charoenchai, L.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 38, Issue SUPPL., 2013, Pages 133-136 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences; Bangkok; Thailand; 6 December 2013 through 8 December 201312/8/201300000
11Effect of spray drying carriers on physical properties of spray dried anti-Fee-Mareng-Suang extract powder.Chankana, N. , Monton, C., Saingam, W., Kittiwisut, S., Suksaeree, J., Sakunpak, A., Kraisintu, K., Tengwattanachoti, Y.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 38, Issue SUPPL., 2013, Pages 247-250 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences; Bangkok; Thailand; 6 December 2013 through 8 December 201312/8/201300001
12Patterns and adherence to guidelines of antithrombotic therapy in thai patients with nonvalvular atrial fibrillation.Jedsadayanmata, A.Journal of the Medical Association of Thailand Volume 96, Issue 1, 2013, Pages 91-981/1/201300100
13Activation of brain endothelial cells by interleukin-1 is regulated by the extracellular matrix after acute brain injury.Summers, L., Kangwantas, K., Rodriguez-Grande, B., Denes, A., Penny, J., Kielty, C., Pinteaux, E.Molecular and Cellular Neuroscience Volume 57, November 2013, Pages 93-10311/1/201300033
 
      ปี พ.ศ. 2557 (2014)
1Physical properties of proliposome for industrial quality control and reconstitution of proliposome in porcine intestinal mucosa.Tunsirikongkon, A., Charernruttanakul, A., Sarisuta, N.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Volume 6, Issue 9, 2014, Pages 546-5511/1/201400010
2Targeted delivery of doxorubicin to A549 lung cancer cells by CXCR4 antagonist conjugated PLGA nanoparticles.Chittasupho, C. , Lirdprapamongkol, K., Kewsuwan, P., Sarisuta, N.European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 88, Issue 2, October 2014, Pages 529-53810/1/2014000210
3Physicochemical properties and anti-Propionibacterium acnes activity of film-forming solutions containing alpha-mangostin-rich extract.Asasutjarit, R, Larpmahawong, P., Fuongfuchat, A., Sareedenchai, V., Veeranondha, S.AAPS PharmSciTech Volume 15, Issue 2, April 2014, Pages 306-3164/1/201400121
4Antiproliferative effects of 12-oxoheteronemin vs heteronemin.Kittiwisut, S., Rohena, C.C., Yuenyongsawad, S., Mooberry, S.L., Plubrukarn, A.Natural Product Communications Volume 9, Issue 3, 2014, Pages 359-3601/1/201400101
5Effect of solvent types on phenolic, flavonoid contents and antioxidant activities of Syzygium gratum (wight) S.N.Settharaksa, S. , Madaka, F., Sueree, L., Kittiwisut, S., Sakunpak, A., Moton, C., Charoenchai, L.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Volume 6, Issue 2, 2014, Pages 114-1161/1/201400003
6Hospital pharmacists’ roles and attitudes in providing information on the safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand.Phueanpinit, P., Jarernsiripornkul, N. , Pongwecharak, J., Krska, J.International Journal of Clinical Pharmacy Volume 36, Issue 6, 2014, Pages 1205-12121/1/201400031
 
      ปี พ.ศ. 2558 (2015)
1Mechanical and adhesive properties of cellulosic film coats containing polymeric additives.Pooponpun, S., Polnok, A., Paeratakul, O., Kraisit, P., Sarisuta, N.Pharmazie Volume 70, Issue 5, 1 May 2015, Pages 300-3051/5/201500000
2Cytotoxic effect and mechanism inducing cell death of α-mangostin liposomes in various human carcinoma and normal cells.Benjakul, R.a, Kongkaneramit, L., Sarisuta, N., Moongkarndi, P., Müller-Goymann, C.C.Anti-Cancer Drugs Volume 26, Issue 8, 8 August 2015, Pages 824-8348/8/201500012
3Simultaneous determination of nine analytes in Clausena harmandiana Pierre. By new developed high-performance liquid chromatography method and the influence of locations in Thailand on level of nordentatin and dentatin.Wangboonskul, J. , Tunsirikongkon, A., Sasithornwetchakun, W.Pharmacognosy Magazine Volume 11, Issue 41, 1 January 2015, Pages 1-71/1/201500000
4Tinospora crispa extract inhibits MMP-13 and migration of head and neck squamous cell carcinoma cell lines.Phienwej, H., Swasdichira, I.-S., Amnuoypol, S., Pavasant, P., Sumrejkanchanakij, P.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Volume 5, Issue 9, April 17, 2015, Pages 738-74317/4/201500002
5Development and Evaluation of Diclofenac Sodium Loaded-N-Trimethyl Chitosan Nanoparticles for Ophthalmic Use.Asasutjarit, R. , Theerachayanan, T., Kewsuwan, P., Veeranodha, S., Fuongfuchat, A., Ritthidej, G.C.AAPS PharmSciTech Volume 16, Issue 5, 22 January 2015, Pages 1013-102422/1/201500013
6Identification of a novel NAMPT inhibitor by combinatorial click chemistry and chemical refinement.Theeramunkong, S., Galli, U., Grolla, A.A., Caldarelli, A., Travelli, C., Massarotti, A., Troiani, M.P., Alisi, M.A., Orsomando, G., Genazzani, A.A. , Tron, G.C.MedChemComm Volume 6, Issue 10, 2015, Pages 1891-18971/1/201500000
7Synergistic effects of acyclovir and 3, 19- isopropylideneandrographolide on herpes simplex virus wild types and drug-resistant strains.Priengprom, T., Ekalaksananan, T., Kongyingyoes, B., Suebsasana, S., Aromdee, C., Pientong, C.BMC Complementary and Alternative Medicine Volume 15, Issue 1, March 11, 2015, Article number 5611/3/201500001
8Co-solvation effect on the binding mode of the α-mangostin/β-cyclodextrin inclusion complex.Rungnim, C., Phunpee, S., Kunaseth, M., Namuangruk, S., Rungsardthong, K., Rungrotmongkol, T. , Ruktanonchai, U.Beilstein Journal of Organic Chemistry Volume 11, 25 November 2015, Pages 2306-231725/11/201500001
 
      ปี พ.ศ. 2559 (2016)
1Enhanced permeability across Caco-2 cell monolayers by specific mannosylating ligand of buserelin acetate proliposomes.Yingsukwattana, K., Puttipipatkhachorn, S., Ruktanonchai, U., Sarisuta, N.Journal of Liposome Research Volume 26, Issue 1, 2 January 2016, Pages 69-792/1/201600000
2Anti-inflammatory activity of liposomes of Asparagus racemosus root extracts prepared by various methods.Plangsombat, N.a, Rungsardthong, K. , Kongkaneramit, L., Waranuch, N., Sarisuta, N.Experimental and Therapeutic Medicine Volume 12, Issue 4, October 2016, Pages 2790-27961/10/201600000
3Synthesis and biological evaluation of simplified analogs of lophocladine B as potential antitumor agents.Theeramunkong, S. , Vajragupta, O., Mudjupa, C.Medicinal Chemistry Research Volume 25, Issue 12, 1 December 2016, Pages 2959-29641/12/201600000
43,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drug-resistant and wild type herpes simplex viruses.Kongyingyoes, B., Priengprom, T., Pientong, C., Aromdee, C., Suebsasana, S., Ekalaksananan, T.Antiviral Research Volume 132, 1 August 2016, Pages 281-2861/8/201600000
5Enhancement of stability and controlled drug release of lipid nanoparticles by modified solvent-evaporation method.Lee, S.-E., Lee, J.-K., Jang, W.-S., Kim, T.-H., Tunsirikongkon, A., Choi, J.-S., Park, J.-S.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 508, 5 November 2016, Pages 294-3005/11/201600000
6An investigation of propranolol-loaded chitosan nanoparticles for transmucosal delivery: Physical characterization.Duangjit, S., Kraisit, P. , Luangtana-Anan, M.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 40, 2016, Pages 25-281/1/201600000
7Mucoadhesive vs. mucopenetrating particulate drug delivery.Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A.European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 98, 1 January 2016, Pages 76-891/1/201600004
8P-glycoprotein inhibitors: Synthesis and in vitro evaluation of a preactivated thiomer.Netsomboon, K., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A.Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 42, Issue 4, 1 January 2016, Pages 668-6751/1/201600000
9Design, characterization and in vitro evaluation of a novel thiolated polymer: Preactivated carboxymethyl cellulose.Laffleur, F. , Bacher, L., Netsomboon, K.Therapeutic Delivery Volume 7, Issue 1, January 2016, Pages 7-141/1/201600000
10Vitamin B12 and derivatives - In vitro permeation studies across Caco-2 cell monolayers and freshly excised rat intestinal mucosa.Netsomboon, K., Feßler, A., Erletz, L., Prüfert, F., Ruetz, M., Kieninger, C., Kräutler, B., Bernkop-Schnürch, A.International Journal of Pharmaceutics Volume 497, Issue 1-2, 30 January 2016, Pages 129-13530/1/201600000
11Novel in vitro transport method for screening the reversibility of P-glycoprotein inhibitors.Netsomboon, K., Laffleur, F., Suchaoin, W., Bernkop-Schnürch, A.European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 100, 1 March 2016, Pages 9-141/3/201600002
12Mucoadhesive polymers: Synthesis and in vitro characterization of thiolated poly(vinyl alcohol).Suchaoin, W., Pereira De Sousa, I., Netsomboon, K., Rohrer, J., Hoffmann Abad, P., Laffleur, F., Matuszczak, B., Bernkop-Schnürch, A.International Journal of Pharmaceutics Volume 503, Issue 1-2, 30 April 2016, Pages 141-14930/4/201600000
13Evaluation of the impact of multivalent metal ions on the permeation behavior of Dolutegravir sodium.Grießinger, J.A., Hauptstein, S., Laffleur, F., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A.Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 42, Issue 7, 2 July 2016, Pages 1118-11262/7/201600000
14Development and in vitro evaluation of zeta potential changing self-emulsifying drug delivery systems for enhanced mucus permeation.Suchaoin, W., Pereira de Sousa, I., Netsomboon, K., Lam, H.T., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A.International Journal of Pharmaceutics Volume 510, Issue 1, 20 August 2016, Pages 255-26220/8/201600000
15Evaluation of thiolated silicone oil as advanced mucoadhesive antifoaming agent.Partenhauser, A., Netsomboon, K., Leonaviciute, G., Bernkop-Schnürch, A.Drug Delivery Volume 23, Issue 8, 12 October 2016, Pages 2711-271912/10/201600000
16Preactivated thiomers for intranasal delivery of apomorphine: In vitro and in vivo evaluation.Netsomboon, K., Partenhauser, A., Rohrer, J., Elli Sündermann, N., Prüfert, F., Suchaoin, W., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A.European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 109, 1 December 2016, Pages 35-421/12/201600000
17Medicine information leaflets for non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand.Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J., Jarernsiripornkul, N.International Journal of Clinical Pharmacy Volume 38, Issue 1, 1 February 2016, Pages 25-291/2/201600000
18Experiences of and attitudes towards receiving information about non-steroidal anti-inflammatory drugs: A cross-sectional survey of patients in Thailand.Jarernsiripornkul, N. , Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J.Expert Opinion on Drug Safety Volume 15, Issue 4, 2 April 2016, Pages 417-4262/4/201600000
19Knowledge and perceptions of the risks of non-steroidal anti-inflammatory drugs among orthopaedic patients in Thailand.Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J., Jarernsiripornkul, N.International Journal of Clinical Pharmacy Volume 38, Issue 5, 1 October 2016, Pages 1269-12761/10/201600000
20The extracellular matrix protein laminin-10 promotes blood-brain barrier repair after hypoxia and inflammation in vitro.Kangwantas, K. , Pinteaux, E. , Penny, J.Journal of Neuroinflammation Volume 13, Issue 1, February 01, 2016, Article number 251/2/201600000