Loading...

Year 2019

ลำดับชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชื่อผู้ทำผลงานวัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่แหล่งเผยแพร่วารสารที่ตีพิมพ์
1TAT-surface modified acyclovir-loaded albumin nanoparticles as a novel ocular drug delivery system.Suwannoi, P., Chomnawang, M., Tunsirikongkon, A., Phongphisutthinan, A., Müller-Goymann, C.C., Sarisuta, N.August 2019Journal of Drug Delivery Science and Technology Volume 52, August 2019, Pages 624-631scopus
2Development of celecoxib eye drop solution and microsuspension: A comparative investigation of binary and ternary cyclodextrin complexes.Jansook, P., Kulsirachote, P., Asasutjarit, R., Loftsson, T.1 December 2019Carbohydrate Polymers Volume 225, 1 December 2019, Article number 115209scopus
3Physicochemical properties of alpha-mangostin loaded nanomeulsions prepared by ultrasonication technique.Asasutjarit, R., Meesomboon, T., Adulheem, P., Kittiwisut, S., Sookdee, P., Samosornsuk, W., Fuongfuchat, A.September 2019Heliyon Volume 5, Issue 9, September 2019, Article number e02465scopus
4Andrographolide-loaded nanoemulsion and its activity against non-melanoma skin cancer cells.Sooksai, N., Treesuppharat, W., Theeramunkong, S., Asasutjarit, R.19 June 2019Key Engineering Materials Volume 819 KEM, 2019, Pages 139-144 International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology, PST 2019; Bangkok; Thailand; 18 June 2019 through 19 June 2019; Code 231039scopus
5Optimization of polyarginine-conjugated PEG lipid grafted proliposome formulation for enhanced cellular association of a protein drug.Tunsirikongkon, A., Pyo, Y.-C., Kim, D.-H., Lee, S.-E., Park, J.-S.2019Pharmaceutics Volume 11, Issue 6, 2019, Article number 272scopus
6Impact of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) type and concentration on the swelling and release properties of propranolol hydrochloride matrix tablets usning a simplex centroid design.Kraisit, P.March-April 2019International Journal of Applied Pharmaceutics Volume 11, Issue 2, March-April 2019, Pages 143-151scopus
7Evaluation of modified hyaluronic acid in terms of rheology, enzymatic degradation and mucoadhesion.Laffleur, F., Netsomboon, K., Erman, L., Partenhauser, A.15 February 2019International Journal of Biological Macromolecules Volume 123, 15 February 2019, Pages 1204-1210scopus
8Current prevention and potential treatment options for dengue infection.Jasamai, M., Yap, W.B., Sakulpanich, A., Jaleel, A.2019Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques Volume 22, Issue 1, 2019, Pages 440-456scopus
9Practices of healthcare professionals in communicating with nonsteroidal anti-inflammatory drug users in Thailand: a qualitative study.Jarernsiripornkul, N., Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J.August 2019International Journal of Pharmacy Practice Volume 27, Issue 4, August 2019, Pages 362-369scopus
10Development and evaluation of user-tested Thai patient information leaflets for non-steroidal anti-inflammatory drugs: Effect on patients' knowledge.Jarernsiripornkul, N., Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J.January 2019PLoS ONE Volume 14, Issue 1, January 2019, Article number e0210395scopus
11Prevalence and Predictors of Statin Treatment Among Patients With Chronic Heart Failure at a Tertiary-Care Center in Thailand.Kosuma, P., Jedsadayanmata, A.1 June 2019Clinical Medicine Insights: Cardiology Volume 13, 1 June 2019scopus
12Trends and predictors of high-intensity statin therapy and LDL-C goal achievement among Thai patients with acute coronary syndrome.Wongsalap, Y., Jedsadayanmata, A.2019Journal of Cardiology 2019scopus
13Gap analysis on antimicrobial stewardship program in central Thailand.Apisarnthanarak, A., Jantarathaneewat, K., Weber, D.J.2019Infection Control and Hospital Epidemiology 2019scopus
14Antibiotic prescribing behavioral assessment of physicians involved in surgical care.Jantarathaneewat, K., Chansirikarnjana, S., Tidwong, N., Mundy, L.M., Apisarnthanarak, A.1 September 2019Infection Control and Hospital Epidemiology Volume 40, Issue 9, 1 September 2019, Pages 1079-1081scopus
15Benefits to Hospital Finance from Hospital Pharmacy's Vendor Management Inventory.Cha-oncin Sooksriwong, Niti Osirisakul, Araya Sripairoj, Kusawadee MaluangnonJanuary 2019Thai Journal of Pharmacy Practice Volume 11, No. 1 Jan-Mar 2019TCI
16Excess annual economic burdens from nosocomial infections caused by multi-drug resistant bacteria in Thailand.Phodha, T., Riewpaiboon, A., Malathum, K., Coyte, P.C.4 May 2019Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research Volume 19, Issue 3, 4 May 2019, Pages 305-312scopus
17Annual relative increased in inpatient mortality from antimicrobial resistant nosocomial infections in Thailand.Phodha, T., Riewpaiboon, A., Malathum, K., Coyte, P.C.2019Epidemiology and Infection Volume 147, 2019, Article number e133scopus

Year 2018

ลำดับชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชื่อผู้ทำผลงานวัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่แหล่งเผยแพร่วารสารที่ตีพิมพ์
1Development of triamcinolone acetonide-loaded nanostructured lipid carriers (NLCs) for buccal drug delivery using the box-behnken design.Kraisit, P., Sarisuta, N.2018Molecules Volume 23, Issue 4, 2018, Article number 982scopus
2Production of carbazole alkaloids through callus and suspension cultures in Clausena harmandiana.Kitisripanya, T., Laoburee, M., Puengsiricharoen, L., Pratoomtong, P., Daodee, S., Wangboonskul, J., Putalun, W.2018Natural Product Research 2018scopus
3Wound healing effect of flavonoid glycosides from Afgekia mahidolae B.L.Burtt & Chermsir. Leaves.Suktap, C., Lee, H.K., Amnuaypol, S., Suttisri, R., Sukrong, S.2018Records of Natural Products Volume 12, Issue 4, 2018, Pages 391-396scopus
4Degradation of chitosan hydrogel dispersed in dilute carboxylic acids by solution plasma and evaluation of anticancer activity of degraded products.Chokradjaroen, C., Rujiravanit, R., Theeramunkong, S., Saito, N.January 2018Japanese Journal of Applied Physics Volume 57, Issue 1, January 2018, Article number 0102B5scopus
5Comparison between volatile oil from fresh and dried fruits of zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. and cytotoxicity activity evaluation.Theeramunkong, S., Utsintong, M.2018Pharmacognosy Journal Volume 10, Issue 5, 2018, Pages 827-832scopus
6Cytotoxicity against cancer cells of chitosan oligosaccharides prepared from chitosan powder degraded by electrical discharge plasma.Chokradjaroen, C., Theeramunkong, S., Yui, H., Saito, N., Rujiravanit, R.1 December 2018Carbohydrate Polymers Volume 201, 1 December 2018, Pages 20-30scopus
7Isolation and determination of bile salt hydrolase-producing lactic acid bacteria from fermented spider plant.Yasiri, A., Vannaxay, E., Kiatmontri, J., Seubsasana, S.September 2018Journal of Pure and Applied Microbiology Volume 12, Issue 3, September 2018, Pages 1055-1060scopus
8Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design: Relationship among excipients and banana extract.Duangjit, S., Kraisit, P.1 August 2018Carbohydrate Polymers Volume 193, 1 August 2018, Pages 89-98scopus
9Buccal administration of mucoadhesive blend films saturated with propranolol loaded nanoparticles.Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Luangtana-Anan, M., Sriamornsak, P.January 2018Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 13, Issue 1, January 2018, Pages 34-43scopus
10Nasal patches containing naphazoline for management of nasal impairments.Laffleur, F., Strasdat, B., Mahmood, A., Reichenberger, T., Gräber, M., Netsomboon, K.June 2018Journal of Drug Delivery Science and Technology Volume 45, June 2018, Pages 54-59scopus
11Buccal adhesive films with moisturizer- the next level for dry mouth syndrome?.Laffleur, F., Krouská, J., Tkacz, J., Pekař, M., Aghai, F., Netsomboon, K.25 October 2018International Journal of Pharmaceutics Volume 550, Issue 1-2, 25 October 2018, Pages 309-315scopus
12Evaluation of community pharmacists’ roles in screening and communication of risks about non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand.Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J., Jarernsiripornkul, N.19 March 2018Primary Health Care Research and Development 19 March 2018, Pages 1-7scopus
13Attributable costs of postoperative atrial fibrillation among patients undergoing cardiac surgery.Kosuma, P., Wachirasrisirikul, S., Jedsadayanmata, A.2018Cardiology Research and Practice Volume 2018, 2018, Article number 3759238scopus
14Prevalence and risk factors of metabolic syndrome in HIV-infected patients receiving the highly active antiretroviral therapy.Pongthananikorn, S., Jantarathaneewat, K., Somnikha, P., Jaturapullarp, S., Meksawan, K.2018Topics in Clinical Nutrition Volume 33, Issue 1, 2018, Pages 41-49scopus
15Development of Acyclovir-Loaded Bovine Serum Albumin Nanoparticles for Ocular Drug Delivery .Panita Suwannoi, Pawinee Noomwong, Narong Sarisuta4 April 2018Pharmacy Research Colloquium 2018 in conjunction with the 3rd UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 3rd & 4th April 2018, Faculty of Pharmacy, UKM, Malaysia 
16Sterillization of Ophthalmic Diclofenac Sodium Loaded-N-Trimethyl Chitosan Nanoparticles by Gamma Irradiation.Rathapon Asasutjarit, Thitaree Theerachayananb, Prartana Kewsuwanc, Sukitaya Veeranondhad, Asira Fuongfuchate and Garnpimol C. Ritthidejf4 April 2018Pharmacy Research Colloquium 2018 in conjunction with the 3rd UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 3rd & 4th April 2018, Faculty of Pharmacy, UKM, Malaysia 
17The effects of printed material and pharmacist advice on knowledge of cancer patients receiving chemotherapy at Thammasat University Hospital.Korakoch Kangwantas, Peerapol Pravanpat, Pavekorn Riebroicharoen, Piyanan Ruenrom, Theewaranan Khrutwong, Natchanan Setthawasuporn, Arom Jedsadayanmata, Kanin Rungsardthong4 April 2018Pharmacy Research Colloquium 2018 in conjunction with the 3rd UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 3rd & 4th April 2018, Faculty of Pharmacy, UKM, Malaysiaประชุม TU-UKM
18Flipped classroom in Principles of nutrition for pharmacy students: satisfactioin, motivation and examination score.Kangwantas K., Pongwecharak j., Rungsardthong K., Rutjanathamrong P.4 April 2018Pharmacy Research Colloquium 2018 in conjunction with the 3rd UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 3rd & 4th April 2018, Faculty of Pharmacy, UKM, Malaysiaประชุม TU-UKM
19The effect of pastes containing hydroxyapatite and mangosteen extract on the control of dental caries.Patteera Sodata, Apa Juntavee, Jomjai Peerapattana4 April 2018Pharmacy Research Colloquium 2018 in conjunction with the 3rd UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 3rd & 4th April 2018, Faculty of Pharmacy, UKM, Malaysiaประชุม TU-UKM
20Stategies to improve drug permeation.Kesinee Netsomboon4 April 2018Pharmacy Research Colloquium 2018 in conjunction with the 3rd UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 3rd & 4th April 2018, Faculty of Pharmacy, UKM, Malaysiaประชุม TU-UKM
21Larvicidal activity of Stemona collinsiae root extract against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae).Aurapa Sakulpanich4 April 2018Pharmacy Research Colloquium 2018 in conjunction with the 3rd UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 3rd & 4th April 2018, Faculty of Pharmacy, UKM, Malaysiaประชุม TU-UKM
22Physicochemical Properties of a Topical Film Forming Solution Containing Alcoholic Extract of Sahastara Remedy, a Thai Traditional Medicine, for Anti-Inflammation.Rathapon Asasutjarit4-7 November 20182018 AAPS PharmSci 360 November 4-7, 2018 Walter E. Washington Convention Center, Washington DC., USAประชุมนานาชาติ

Year 2017

ลำดับชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชื่อผู้ทำผลงานวัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่แหล่งเผยแพร่วารสารที่ตีพิมพ์
1CXCR4 targeted dendrimer for anti-cancer drug delivery and breast cancer cell migration inhibition.Chittasupho, C., Anuchapreeda, S., Sarisuta, N.October 2017European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 119, October 2017, Pages 310-321scopus
2Development of Acyclovir-Loaded Albumin Nanoparticles and Improvement of Acyclovir Permeation Across Human Corneal Epithelial T Cells.Suwannoi, P., Chomnawang, M., Sarisuta, N., Reichl, S., Müller-Goymann, C.C.December 2017Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics Volume 33, Issue 10, December 2017, Pages 743-752scopus
3Chemical Constituents of Microcos tomentosa.Somwong, P., Suttisri, R., Amnuoypol, S.1 March 2017Chemistry of Natural Compounds Volume 53, Issue 2, 1 March 2017, Pages 394-395scopus
4Gamma sterilization of diclofenac sodium loaded- N-trimethyl chitosan nanoparticles for ophthalmic use.Asasutjarit, R., Theerachayanan, T., Kewsuwan, P., Veeranondha, S., Fuongfuchat, A., Ritthidej, G.C.10 February 2017Carbohydrate Polymers Volume 157, 10 February 2017, Pages 603-612scopus
5Enhanced degradation of chitosan by applying plasma treatment in combination with oxidizing agents for potential use as an anticancer agent.Chokradjaroen, C., Rujiravanit, R., Watthanaphanit, A., Theeramunkong, S., Saito, N., Yamashita, K., Arakawa, R.1 July 2017Carbohydrate Polymers Volume 167, 1 July 2017, Pages 1-11scopus
6Design and synthesis of caffeic amides by structure-based approaches.Mudjupa, C., Theeramunkong, S., Vajragupta, O.April 2017Chiang Mai Journal of Science Volume 44, Issue 2, April 2017, Pages 617-629scopus
7Enhancing the in vitro anticancer activity of albendazole incorporated into chitosan-coated PLGA nanoparticles.Kang, B.-S., Choi, J.-S., Lee, S.-E., Lee, J.-K., Kim, T.-H., Jang, W.S., Tunsirikongkon, A., Kim, J.-K. , Park, J.-S.1 March 2017Carbohydrate Polymers Volume 159, 1 March 2017, Pages 39-47scopus
8Determination of Morin in Maclura cochinchinensis Heartwood by HPLC.Kongkiatpaiboon, S., Tungsukruthai, P., Sriyakool, K., Pansuksan, K., Tunsirikongkon, A., Pandith, H.2017Journal of Chromatographic Science Volume: 55, Issue: 3, 2017, Pages: 346-350scopus
9Buccal administration of mucoadhesive blend films saturated with propranolol loaded nanoparticles.Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Luangtana-Anan, M., Sriamornsak, P.2017Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2017scopus
10Preparation and characterization of hydroxypropyl methylcellulose/polycarbophil mucoadhesive blend films using a mixture design approach.Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Nunthanid, J., Sriamornsak, P., Luangtana-Anan, M.2017Chemical and Pharmaceutical Bulletin Volume 65, Issue 3, 2017, Pages 284-294scopus
11Comprehensive mucoadhesive study of anionic polymers and their derivate.Laffleur, F., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A., Westmeier, D., Stauber, R.H., Docter, D.August 2017European Polymer Journal Volume 93, August 2017, Pages 314-322scopus
12Zeta-potential-changing nanoparticles conjugated with cell-penetrating peptides for enhanced transfection efficiency.Suchaoin, W., Mahmood, A., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A.May 2017Nanomedicine Volume 12, Issue 9, May 2017, Pages 963-975scopus
13Preactivated silicone oil as potential long-term vitreous replacement with nonemulsifying properties.Partenhauser, A., Netsomboon, K., Pereira de Sousa, I., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A.1 April 2017Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials Volume 105, Issue 3, 1 April 2017, Pages 551-559scopus
14Comparison of mucoadhesive and cohesive features of poly(acrylic acid)-conjugates respective their molecular mass.Laffleur, F., Knapp, K., Suchaoin, W., Partenhauser, A., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A.1 April 2017European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 113, 1 April 2017, Pages 149-156scopus
15Multifunctional adhesive polymers: Preactivated thiolated chitosan-EDTA conjugates.Netsomboon, K., Suchaoin, W., Laffleur, F., Prüfert, F., Bernkop-Schnürch, A.1 February 2017European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 111, 1 February 2017, Pages 26-32scopus
16Insecticidal activity of Stemona collinsiae root extract against Parasarcophaga ruficornis (Diptera: Sarcophagidae).Sakulpanich A., Attrapadung S., Gritsanapan W.September 2017Acta Tropica Volume 173, September 2017, Pages 62-68scopus
17Optimization of Adhesive Pastes for Dental Caries Prevention.Sodata, P., Juntavee, A., Juntavee, N., Peerapattana, J.1 November 2017AAPS PharmSciTech Volume 18, Issue 8, 1 November 2017, Pages 3087-3096scopus
18Hypoglycaemic activity of Mathurameha, a Thai traditional herbal formula aqueous extract, and its effect on biochemical profiles of streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats.Chayarop, K., Peungvicha, P., Temsiririrkkul, R., Wongkrajang, Y., Chuakul, W., Rojsanga, P.29 June 2017BMC Complementary and Alternative Medicine Volume 17, Issue 1, 29 June 2017, Article number 343scopus
19Implementing a flipped classroom approach to a course module in fundamental nutrition for pharmacy students.Kangwantas, K., Pongwecharak, J., Rungsardthong, K., Jantarathaneewat, K., Sappruetthikun, P., Maluangnon, K.2017Pharmacy Education Volume 17, Issue 1, 2017, Pages 329-334scopus
20Physicians' communication of risks from non-steroidal anti-inflammatory drugs and attitude towards providing adverse drug reaction information to patients.Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Sumanont, S., Krska, J., Jarernsiripornkul, N.December 2017Journal of Evaluation in Clinical Practice Volume 23, Issue 6, December 2017, Pages 1387-1394scopus
21Hospital Outpatient Visits Associated With Medication-Related Problems in Thailand: A Multicenter Prospective Observational Study.Dechanont, S., Jedsadayanmata, A., Butthum, B., Kongkaew, C.22 February 2017Journal of Patient Safety 22 February 2017scopus
22การตรวจหาชนิดของจันทน์แดงที่วางจำหน่ายในร้านขายส่งสมุนไพรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ลายชี้บ่งจากเทคนิค HPLC Identification of “Chan-daeng” Sold in Wholesale Herbal Stores in Bangkok and Vicinity areas by using HPLC Fingerprint.จินดา หวังบุญสกุล และ ศุภชัย ติยวรนันท์ม.ค.-มี.ค. 2560เภสัชศาสตร์อีสาน ปีที่ 2560/13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค. 2560 หน้า 63-70 
23ผลของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสโดยใช้การออกแบบแบบผสมซิมเพล็กซ์แลททิช. Effect of Plasticizers on Physicochemical and Mechanical Properties of Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) Film Using Simplex Lattice Mixture Design.Pakorn Kraisit, Sureewan Duangjit.20175th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017 
24ผลของชนิดของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส. Morphological and Physicochemical Properties of Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) Films: Effects of Various Types of Plasticizers.Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Pornsak Sriamornsak, Manee Luangtana-Anan.20175th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017 
25Freeze drying at room temperature to prepare protein proliposome compared to conventional granulation method.Tunsirikongkon A.21 - 24 May 2017The 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017, Stockholm, Sweden, 21 - 24 May 2017 
26Rapid induction and maintaining of P-glycoprotein function by quinidine and digoxin on Caco-2 cells.Netsomboon, K.6 - 10 August 2017The 10th BioMedical Transporters Conference, The Olympic Museum, Lausanne, Switzerland, 6 - 10 August 2017ประชุมนานาชาติ
27Modified industrial manufacturing methodology for proliposomal production.Tunsirikongkon A.27 April 2017The 2nd UKM-TU joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciencess, 27 April 2017, Thammasat Universityประชุม TU-UKM
28Synthesis and biological evaluation of simplified analogues of lophocladine B as potential antitumor agents.Theeramunkong, S.27 April 2017The 2nd UKM-TU joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciencess, 27 April 2017, Thammasat Universityประชุม TU-UKM
29Preparation and Characterization of Hydroxypropyl Methylcellulose/Polycarbophil Mucoadhesive Blend Films Using a Mixture Design Approach.Kraisit, P.27 April 2017The 2nd UKM-TU joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciencess, 27 April 2017, Thammasat Universityประชุม TU-UKM
30Screening for prehypertension and other elevated cardiovascular risk factors in community pharmacy.Pongwecharak, J.27 April 2017The 2nd UKM-TU joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27 April 2017, Thammasat Universityประชุม TU-UKM

Year 2016

ลำดับชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชื่อผู้ทำผลงานวัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่แหล่งเผยแพร่วารสารที่ตีพิมพ์
1Anti-inflammatory activity of liposomes of Asparagus racemosus root extracts prepared by various methods.Plangsombat, N., Rungsardthong, K., Kongkaneramit, L., Waranuch, N., Sarisuta, N.October 2016Experimental and Therapeutic Medicine Volume 12, Issue 4, October 2016, Pages 2790-2796scopus
2Optimizing the anti-inflammatory activity of liposomes of Asparagus racemosus extracts derived from various methods.Plangsombat, N., Rungsardthong, K., Kongkaneramit, L., Waranuch, N., Sarisuta, N.September 2016FEBS JOURNAL Volume: 283, Special Issue: SI, September 2016, Pages: 165 
3Enhanced permeability across Caco-2 cell monolayers by specific mannosylating ligand of buserelin acetate proliposomes.Yingsukwattana, K., Puttipipatkhachorn, S., Ruktanonchai, U., Sarisuta, N.2 January 2016Journal of Liposome Research Volume 26, Issue 1, 2 January 2016, Pages 69-79scopus
4Synthesis and biological evaluation of simplified analogs of lophocladine B as potential antitumor agents.Theeramunkong, S., Vajragupta, O., Mudjupa, C.1 December 2016Medicinal Chemistry Research Volume 25, Issue 12, 1 December 2016, Pages 2959-2964scopus
53,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drug-resistant and wild type herpes simplex viruses.Kongyingyoes, B., Priengprom, T., Pientong, C., Aromdee, C., Suebsasana, S., Ekalaksananan, T.1 August 2016Antiviral Research Volume 132, 1 August 2016, Pages 281-286scopus
6Enhancement of stability and controlled drug release of lipid nanoparticles by modified solvent-evaporation method.Lee, S.-E., Lee, J.-K., Jang, W.-S., Kim, T.-H., Tunsirikongkon, A., Choi, J.-S., Park, J.-S.5 November 2016Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 508, 5 November 2016, Pages 294-300scopus
7An investigation of propranolol-loaded chitosan nanoparticles for transmucosal delivery: Physical characterization.Duangjit, S., Kraisit, P., Luangtana-Anan, M.March 2016Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 40, March 2016, Pages 25-28scopus
8Preactivated thiomers for intranasal delivery of apomorphine: In vitro and in vivo evaluation.Netsomboon, K., Partenhauser, A., Rohrer, J., Elli Sündermann, N., Prüfert, F., Suchaoin, W., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A.1 December 2016European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 109, 1 December 2016, Pages 35-42scopus
9Evaluation of thiolated silicone oil as advanced mucoadhesive antifoaming agent.Partenhauser, A., Netsomboon, K., Leonaviciute, G., Bernkop-Schnürch, A.12 October 2016Drug Delivery Volume 23, Issue 8, 12 October 2016, Pages 2711-2719scopus
10Development and in vitro evaluation of zeta potential changing self-emulsifying drug delivery systems for enhanced mucus permeation.Suchaoin, W., Pereira de Sousa, I., Netsomboon, K., Lam, H.T., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A.20 August 2016International Journal of Pharmaceutics Volume 510, Issue 1, 20 August 2016, Pages 255-262scopus
11Evaluation of the impact of multivalent metal ions on the permeation behavior of Dolutegravir sodium.Grießinger, J.A., Hauptstein, S., Laffleur, F., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A.2 July 2016Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 42, Issue 7, 2 July 2016, Pages 1118-1126scopus
12Mucoadhesive polymers: Synthesis and in vitro characterization of thiolated poly(vinyl alcohol).Suchaoin, W., Pereira De Sousa, I., Netsomboon, K., Rohrer, J., Hoffmann Abad, P., Laffleur, F., Matuszczak, B., Bernkop-Schnürch, A.30 April 2016International Journal of Pharmaceutics Volume 503, Issue 1-2, 30 April 2016, Pages 141-149scopus
13Novel in vitro transport method for screening the reversibility of P-glycoprotein inhibitors.Netsomboon, K., Laffleur, F., Suchaoin, W., Bernkop-Schnürch, A.1 March 2016European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 100, 1 March 2016, Pages 9-14scopus
14Vitamin B12 and derivatives - In vitro permeation studies across Caco-2 cell monolayers and freshly excised rat intestinal mucosa.Netsomboon, K., Feßler, A., Erletz, L., Prüfert, F., Ruetz, M., Kieninger, C., Kräutler, B., Bernkop-Schnürch, A.30 January 2016International Journal of Pharmaceutics Volume 497, Issue 1-2, 30 January 2016, Pages 129-135scopus
15Mucoadhesive vs. mucopenetrating particulate drug delivery.Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A.1 January 2016European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 98, 1 January 2016, Pages 76-89scopus
16P-glycoprotein inhibitors: Synthesis and in vitro evaluation of a preactivated thiomer.Netsomboon, K., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A.1 January 2016Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 42, Issue 4, 1 January 2016, Pages 668-675scopus
17Design, characterization and in vitro evaluation of a novel thiolated polymer: Preactivated carboxymethyl cellulose.Laffleur, F. , Bacher, L., Netsomboon, K.January 2016Therapeutic Delivery Volume 7, Issue 1, January 2016, Pages 7-14scopus
18Knowledge and perceptions of the risks of non-steroidal anti-inflammatory drugs among orthopaedic patients in Thailand.Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J., Jarernsiripornkul, N.1 October 2016International Journal of Clinical Pharmacy Volume 38, Issue 5, 1 October 2016, Pages 1269-1276scopus
19Experiences of and attitudes towards receiving information about non-steroidal anti-inflammatory drugs: A cross-sectional survey of patients in Thailand.Jarernsiripornkul, N. , Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J.2 April 2016Expert Opinion on Drug Safety Volume 15, Issue 4, 2 April 2016, Pages 417-426scopus
20Medicine information leaflets for non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand.Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J., Jarernsiripornkul, N.1 February 2016International Journal of Clinical Pharmacy Volume 38, Issue 1, 1 February 2016, Pages 25-29scopus
21Ethanol extract of Terminalia chebula fruit protects against UVB-induced skin damage.Yakaew, S., Itsarasook, K., Ngoenkam, J., Jessadayannamaetha, A., Viyoch, J., Ungsurungsie, M.1 November 2016Pharmaceutical Biology Volume 54, Issue 11, 1 November 2016, Pages 2701-2707scopus
22The extracellular matrix protein laminin-10 promotes blood-brain barrier repair after hypoxia and inflammation in vitro.Kangwantas, K. , Pinteaux, E. , Penny, J.1 February 2016Journal of Neuroinflammation Volume 13, Issue 1, February 01, 2016, Article number 25scopus
23ผลจากการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการเยี่ยมบ้านในทีมสหสาขาวิชาชีพต่อความดันโลหิตและความร่วมมือการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.วิรัญชน์ ตวงสุวรรณ และ อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา4 กุมภาพันธ์ 2559วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 หน้า 48-57TCI
24Novel freeze-drying method for preparation of α-mangostin dry reconstitute liposomal powder.Benjakul, R., Moongkarndi, P., Panyarachun, B., Sarisuta, N.12-13 April 2016The 1st UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 2016, 12-13 April 2016ที่ประชุม TU-UKM
25Development and Evaluation of Diclofenac Sodium Loaded-N-Trimethyl Chitosan Nanoparticles for Ophthalmic Usa.Asasutjarit, R., Theerachayanan, T., Kewsuwan, P., Veeranodha, S., Fuongfuchat, A., Ritthidej, G.12-13 April 2016The 1st UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 2016, 12-13 April 2016ที่ประชุม TU-UKM
26Identification of Chan-daeng wood by using HPLC fingerprint.Wangboonskul, J.12-13 April 2016The 1st UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 2016, 12-13 April 2016ที่ประชุม TU-UKM
27Hospital Pharmacists' Intention to Consult Physicians on Drug-Related Problem: A Study Based on the Theory of Planned Behavior.Jedsadayanmata, A.12-13 April 2016The 1st UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 2016, 12-13 April 2016ที่ประชุม TU-UKM
28The morphological study of Musca domestica (Diptera: Muscidae) in third-instar larvae stage receiving Stemona collinstae root extract.Sakulpanich A.7-9 December 2016Joint international tropical medicine meeting 2016, 7-9 December 2016ที่ประชุมนานาชาติ