Loading...

Knowledge of medicine

   
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจำบ้านสำหรับใส่แผล

 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเลือดออกทำได้โดยการห้ามเลือดโดยใช้ สำลีหรือผ้าสะอาดกดแผลเบาๆ กรณีที่แผลอยู่บริเวณแขนหรือขา ให้ยก อวัยวะที่มีบาดแผลให้สูงขึ้น หากมีสิ่งแปลกปลอมในแผลต้องกำจัดสิ่งแปลกปลอมออก ชำระล้าง บาดแผลจนสะอาดด้วยน้ำสบู่ น้ำสะอาด หรือน้ำเกลือล้างแผล แล้วใช้ทิชชู สะอาดหรือผ้าก๊อซเช็ดทำความสะอาดแผล ..อ่านเพิ่มเติม..

 
   
กิน Omeprazole กับ Antacid พร้อมกันได้หรือไม่ ?

 ภาวะกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางระบบ ทางเดินอาหารได้มากมาย เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน เป็น ต้น การรักษาทำได้โดยทั้ง การปรับพฤติกรรม และการใช้ยาเพื่อบรรเทา อาการ รวมถึงการใช้ยาที่มีผลลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ..อ่านเพิ่มเติม..

 
   
ยาตีกัน สำคัญอย่างไร

 ในช่วงชีวิตของแต่ละคน มีใครไม่เคยกินยา ยกมือขึ้น มั่นใจว่าทุกคนไม่มีใครที่ไม่เคยกินยา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตัวเองหรือได้รับการรักษาจากแพทย์ ..อ่านเพิ่มเติม..

 
  
การใช้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน

 

โรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตและทุพพลภาพในประชากรทั่วโลก...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
การรักษามะเร็งด้วยการใช้ยามุ่งเป้า (Targeted therapy)

 ในปัจจุบันการรักษามะเร็งมีด้วยกันหลายวิธี โดยยาเคมีบาบัดออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ที่มีการแบ่งตัวรวดเร็วทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ แต่ยามุ่งเป้าออกฤทธิ์โดยหยุดหรือชะลอการโตหรือกระจายของมะเร็ง โดยเซลล์ในร่างกายมีหลายชนิด...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอกในโรคผิวหนัง

 คอร์ติโคสเตียรอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ผลิตภัณฑ์คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอกจึงมีข้อบ่งใช้ในภาวะที่ผิวหนังมีการอักเสบ ภาวะที่ผิวหนังมีการแบ่งตัวมากผิดปกติ รวมทั้งภาวะผิดปกติที่ผิวหนังอันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
ยาสำหรับผู้สูงวัย ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

 หลายท่านคงทราบดีว่าเมื่อเป็นผู้สูงวัย โอกาสที่จะมีโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จาเป็นต้องใช้ยา ยิ่งมีโรคหลายโรค หรือมีโรคเรื้อรังก็จะส่งผลให้ผู้สูงวัยได้รับยาหลายรายการ ...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
สารฆ่าเชื้อ (Disinfectants)

 สารฆ่าเชื้อ (disinfectants) เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลาย หรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่ในรูปเซลล์ปกติ (vegetative cell) หรือสปอร์ (spore) ใช้กับพื้นผิวที่ไม่มีชีวิต...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
รู้ได้อย่างไรว่า "ยาหมดอายุ"

 ยาเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้รักษาโรคที่เกิดกับมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยทั่วไปที่รับบริการตามโรงพยาบาล หรือร้านยาที่มีเภสัชกรประจามักจะได้รับข้อมูลเรื่องการใช้ยา...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
เก็บยาอย่างไรให้อยู่ได้นานและคงประสิทธิภาพของการรักษาได้ตามอายุยา

 เภสัชภัณฑ์ยาที่เก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาหรือสารประกอบที่ใช้ในการตั้งตำรับได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
รูปแบบยาและวิธีใช้ที่ต้องพิจารณา

 ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคในปัจจุบัน มีหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน ยาน้ำใส ยาน้ำแขวนตะกอน ยาครีม ยาผง ยาพ่น ยาฉีด และยาแผ่นแปะ...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
ยาสามัญประจำบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 ยาสามัญประจำบ้านควรมีติดบ้านเพื่อ 1.บรรเทาหรือรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตัวเอง 2.เมื่อมีเหตุทำให้บาดเจ็บฉุกเฉินจะมีชุดยาไว้พร้อมปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที...อ่านเพิ่มเติม..

 

Food supplement

  
วิตามิน......สารอาหารตัวเล็กๆแต่คุณค่ามหาศาล

 

วิตามิน (Vitamin) หลายๆคนคงรู้จักคำๆนี้เป็นอย่างดีในแง่ของการเป็นสารที่มีความสำคัญสำหรับร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้อย่างเป็นปกติ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
สารให้ความหวานน้ำตาลหายาก ดี-ไซโคส (Rare sugar D-psicose)

 

น้ำตาลจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดตรมีคุณสมบัติให้รสหวานและนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่งรสหวานในอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม "วิตามินซี"

 

วิตามินซีหรือแอลแอสคอร์บิกแอซิด (L-ascorbic acid) หรือ แอสคอร์เบท เป็นวิตามินที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช้รักษาภาวะเลือดออกตามไรฟัน (โรคลักปิดลักเปิด)...อ่านเพิ่มเติม..
 

Herbal products

   
สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน... ข้อควรระวังและอันตรกิริยา

 จากสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่ของโรคติดเชื้อที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งยากต่อการวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที เช่น ไวรัสซาร์ส ไวรัสเมอร์ส ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและมีความตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคมากขึ้น....อ่านเพิ่มเติม..

 
  
ประโยชน์และการอนุรักษ์ปูม้า

 ปูม้า (Portunus pelagicus) เป็นปูทะเลชนิดหนึ่งที่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 55-190 วันนับต้ังแต่การปฏิสนธิของไข่จนเจริญเติบโตเป็นปูม้าระยะตัวเต็มวัยพร้อมสืบพนัธุ์ซึ่งการเจริญเติบโตนี้ขึ้นกับความสมบูรณ์ของ....อ่านเพิ่มเติม..

 
  
หวานเบาๆ จากธรรมชาติ

 รสหวานเป็นรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ แต่การปรุงแต่งรสหวานด้วยน้ำตาลโดยทั่วไปนั้น หากใช้น้ำตาลในปริมาณที่สูงเกินไปก็อาจแฝงอันตรายตามมาได้ เพราะน้ำตาลเป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกาย...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
นํ้ามันหอมระเหยจากพืชสำหรับไล่แมลงวัน (Plant essential oil for fly repellent)

 เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบางร้านมักจะพบแขกตัวเล็กแถมบินได้มาร่วมวงด้วยจนเกิดความรำคาญต้องใช้มือปัดไปปัดมาตลอด ทำให้รู้สึกว่าร้านนี้สกปรก ไม่ถูกสุขอนามัย...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในน้ำอบไทย The usefulness of herbs in Thai scented water (Nam-Ob-Thai)

 เครื่องหอมดำรงอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทย...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
ยาน่ารู้จากธรรมชาติ

 เนื่องจากสมุนไพรที่ใช้โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้อยู่ในลักษณะเป็นสารผสม คือไม่ได้มีแต่ตัวสารที่ออกฤทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยสารอื่นๆด้วย...อ่านเพิ่มเติม..

 

cosmetics

  
น้ำหอม

 

น้ำหอม (perfume) จัดเป็นเครื่องสำอำงชนิดแรกๆที่มนุษย์นำมำใช้เพื่อสร้ำงควำมหอมให้แก่ร่ำงกำย ที่อยู่อำศัย เสื้อผ้ำหรืออื่นๆตำมที่ต้องกำร พบว่ำกำรใช้น้ำหอมหรือเครื่องหอมในยุคแรกเกิดจำกกำรเผำพืชหรือส่วนของพืชแล้วได้กลิ่นหอมออกมำ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
คอลลาเจน เคล็ดลับความอ่อนเยาว์?

 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สำหรับผิวพรรณที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนมีให้พบเห็นได้มากมายในท้องตลาด...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
ยารักษาสิว

 

สิว พบได้บ่อยในวัยรุ่น โดยพบบริเวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า จึงส่งผลต่อภาวะจิตใจเพราะเกี่ยวข้องกับความสวยงาม...อ่านเพิ่มเติม..
 

General category and patient conduct

   
สบู่ล้างมือ รู้ทัน รู้เลือกใช้

ช่วงเวลานี้ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ไปทั่วโลก
ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันตนเองมากมาย หนึ่งในนั้นจะเป็นเรื่องของการล้างมือเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกมีผลให้ลดการสะสมของเชื้อโรคได้ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่วิธีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน... อ่านเพิ่มเติม..

 
   
ทะเล สถานพักฟื้นร่างกายและจิตใจ

 

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับเกาะสีชังว่า “…เป็นที่ที่มีอากาศดี ผู้คนที่อยู่อาศัยบนเกาะนี้จึงมีอายุยืน เพราะมิใคร่มีโรคภัยเบียดเบียน….” และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงให้สร้างอาศัยสถาน...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
บุหรี่ …มะเร็งเต้านม: การตรวจเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองและการรักษา

 

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก สถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่ามีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 35 คนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี การดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือการทาความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
บุหรี่ …พิษภัยร้ายกับวัยรุ่น

 

หลายท่านคงทราบดีว่าบุหรี่ตัวจิ๋ว ราคาก็แสนแพง จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยเสียค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่เฉลี่ยต่อคน วันละ 11 บาท...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
น้ำดื่มเกลือแร่ ...สำหรับท้องเสีย หรือ วิ่งมาราธอน

 

บ่อยครั้งที่เรามักจะสับสนว่าเราควรเลือกผลิตภัณฑ์เกลือแร่ชนิดใดระหว่างเกลือแร่ เป็นสารอนินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs

 

ยาแก้ปวดที่มีจาหน่ายและใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1). พาราเซตามอล 2). ยาที่ออกฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน และ 3). ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs) ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
ร้านอาหารจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อกฎหมายกาหนดให้ร้านอาหารต้องมีมาตรฐาน

 

ขณะนี้กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
รับมือกับกรดไหลย้อน …..

 

โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease, GERD) เป็นโรคที่เป็นกันมากในคนวัยทำงาน เพราะคนกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรมที่กระตุ้นความเสี่ยงให้เกิดกรดไหลย้อน ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด

 

ในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหมด มะเร็งปอดมีอัตราการเกิดโรคสูงเป็นอันดับที่สองรองจากมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย และมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิง ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก

 

แมลงก้นกระดก ด้วงก้นกระดก หรือ แมลงเฟรชชี่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rove beetle เป็นแมลงที่มีรูปร่างยาวรี ขนาดประมาณเมล็ดข้าว หนวดสองเส้นมีลักษณะเป็นข้อคล้ายห่วงโซ่ ตัวแมลงมีสีส้มแดงสลับกับสีดำ ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
การผลิตเกลือสินเธาว์จากดั้งเดิมสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

 

เกลือ (Salt หรือ Sodium chloride หรือ NaCl) เป็นผลึกสีขาวมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นั้นคือ ความเค็ม เกลือแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เกลือสมุทร (Sea Salt) และเกลือสินเธาว์ (Rock salt)...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
ประโยชน์ของโพรไบโอติก

 

แนวทางการรักษาและป้องกันโรคมีหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือการใช้โพรไบโอติก (probiotics) โพรไบโอติก คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มีหลายร้อยสายพันธุ์...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
สาระควรรู้เกี่ยวกับอินซูลิน

 

อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตได้เองจากตับอ่อน ทาหน้าที่หลักในการควบคุมสมดุลของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต (อาหารประเภทแป้ง น้าตาล) โปรตีน (อาหารประเภทเนื้อสัตว์) และไขมัน ทาให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานและเก็บสะสมพลังงานจากอาหารที่รับประทานได้...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก่อนใช้คาว่า “กามโรค” ในการเรียกโรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคหนองในแท้ (Gonorrhoea) โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) โรคซิฟิลิส (Syphillis) เป็นต้น...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไขมัน

 

ไขมัน (lipid) เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ โดยไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงานแก่ร่างกาย 9 กิโลแคลอรี ช่วยให้ระบบทำงานต่างๆของร่างกายดำเนินได้อย่างปกติ...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
สภาวะผมร่วงและผมบางในผู้ชาย

 

อาการผมร่วงมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายหลายรายหมดความมั่นใจในตัวเองและมีความกังวลใจ อาการผลร่วงหรือผมบางในผู้ชายมีมาจากหลายสาเหตุอันได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..
 
  
โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ : ตอนที่ 1 คาเฟอีนกับการตั้งครรภ์

 

ในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ 9 เดือน เป็นระยะเวลาที่ถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับการเจิรญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา ดังนั้น การเตรียมตัวเรื่องโภชนาการของมารดานับตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์...อ่านเพิ่มเติม..