Loading...

หมวดความรู้เรื่องยา

   
ประเด็นด้านกฎหมายของตู้จ่ายยาและเครื่องมือแพทย์

ตู้จ่ายยาและเครื่องมือแพทย์ เป็นตู้ที่มียาหรือเครื่องมือแพทย์บรรจุภายใน เมื่อมีการใช้บริการจากตู้นี้ อาจเลือกยาหรือเครื่องมือแพทย์ต้องการได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีภาพยาหรือเครื่องมือแพทย์ปรากฏที่บริเวณตู้จ่าย หรืออาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน ..อ่านเพิ่มเติม..

 
   
อะลูมินัมไฮดรอกไซด์ เบื้องหลังการทำงานของวัคซีน

 วัคซีน คือ สารชีววัตถุ ที่เมื่อให้เข้าไปในร่างกายของคนหรือสัตว์แล้ว จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างโปรตีนที่เรียกว่า แอนติบอดี (antibody) ซึ่งมีหน้าที่จัดการกับสารแปลกปลอมที่สามารถก่อโรคหรือทำให้ร่างกายได้รับอันตรายได้ สารแปลกปลอมหรือแอนติเจน(antigen) ที่ก่อโรคได้นั้น อาจมาจากพืช สัตว์ หรือเชื้อจุลชีพ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ..อ่านเพิ่มเติม..

 
   
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจำบ้านสำหรับใส่แผล

 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเลือดออกทำได้โดยการห้ามเลือดโดยใช้ สำลีหรือผ้าสะอาดกดแผลเบาๆ กรณีที่แผลอยู่บริเวณแขนหรือขา ให้ยก อวัยวะที่มีบาดแผลให้สูงขึ้น หากมีสิ่งแปลกปลอมในแผลต้องกำจัดสิ่งแปลกปลอมออก ชำระล้าง บาดแผลจนสะอาดด้วยน้ำสบู่ น้ำสะอาด หรือน้ำเกลือล้างแผล แล้วใช้ทิชชู สะอาดหรือผ้าก๊อซเช็ดทำความสะอาดแผล ..อ่านเพิ่มเติม..

 
   
กิน Omeprazole กับ Antacid พร้อมกันได้หรือไม่ ?

 ภาวะกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางระบบ ทางเดินอาหารได้มากมาย เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน เป็น ต้น การรักษาทำได้โดยทั้ง การปรับพฤติกรรม และการใช้ยาเพื่อบรรเทา อาการ รวมถึงการใช้ยาที่มีผลลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ..อ่านเพิ่มเติม..

 
   
ยาตีกัน สำคัญอย่างไร

 ในช่วงชีวิตของแต่ละคน มีใครไม่เคยกินยา ยกมือขึ้น มั่นใจว่าทุกคนไม่มีใครที่ไม่เคยกินยา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตัวเองหรือได้รับการรักษาจากแพทย์ ..อ่านเพิ่มเติม..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน หัวข้อเพิ่มเติม"
การใช้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน

 

โรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตและทุพพลภาพในประชากรทั่วโลก...อ่านเพิ่มเติม..
การรักษามะเร็งด้วยการใช้ยามุ่งเป้า (Targeted therapy)

 ในปัจจุบันการรักษามะเร็งมีด้วยกันหลายวิธี โดยยาเคมีบาบัดออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ที่มีการแบ่งตัวรวดเร็วทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ แต่ยามุ่งเป้าออกฤทธิ์โดยหยุดหรือชะลอการโตหรือกระจายของมะเร็ง โดยเซลล์ในร่างกายมีหลายชนิด...อ่านเพิ่มเติม..

การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอกในโรคผิวหนัง

 คอร์ติโคสเตียรอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ผลิตภัณฑ์คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอกจึงมีข้อบ่งใช้ในภาวะที่ผิวหนังมีการอักเสบ ภาวะที่ผิวหนังมีการแบ่งตัวมากผิดปกติ รวมทั้งภาวะผิดปกติที่ผิวหนังอันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย...อ่านเพิ่มเติม..

ยาสำหรับผู้สูงวัย ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

 หลายท่านคงทราบดีว่าเมื่อเป็นผู้สูงวัย โอกาสที่จะมีโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จาเป็นต้องใช้ยา ยิ่งมีโรคหลายโรค หรือมีโรคเรื้อรังก็จะส่งผลให้ผู้สูงวัยได้รับยาหลายรายการ ...อ่านเพิ่มเติม..

สารฆ่าเชื้อ (Disinfectants)

 สารฆ่าเชื้อ (disinfectants) เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลาย หรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่ในรูปเซลล์ปกติ (vegetative cell) หรือสปอร์ (spore) ใช้กับพื้นผิวที่ไม่มีชีวิต...อ่านเพิ่มเติม..

รู้ได้อย่างไรว่า "ยาหมดอายุ"

 ยาเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้รักษาโรคที่เกิดกับมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยทั่วไปที่รับบริการตามโรงพยาบาล หรือร้านยาที่มีเภสัชกรประจามักจะได้รับข้อมูลเรื่องการใช้ยา...อ่านเพิ่มเติม..

เก็บยาอย่างไรให้อยู่ได้นานและคงประสิทธิภาพของการรักษาได้ตามอายุยา

 เภสัชภัณฑ์ยาที่เก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาหรือสารประกอบที่ใช้ในการตั้งตำรับได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง...อ่านเพิ่มเติม..

รูปแบบยาและวิธีใช้ที่ต้องพิจารณา

 ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคในปัจจุบัน มีหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน ยาน้ำใส ยาน้ำแขวนตะกอน ยาครีม ยาผง ยาพ่น ยาฉีด และยาแผ่นแปะ...อ่านเพิ่มเติม..

ยาสามัญประจำบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 ยาสามัญประจำบ้านควรมีติดบ้านเพื่อ 1.บรรเทาหรือรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตัวเอง 2.เมื่อมีเหตุทำให้บาดเจ็บฉุกเฉินจะมีชุดยาไว้พร้อมปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที...อ่านเพิ่มเติม..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

   
โพรไบโอติก พรีไบโอติก และ ซินไบโอติก

จุลินทรีย์กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม และร่างกายของมนุษย์ สำหรับชนิดของจุลินทรีย์ประจำถิ่นที่อยู่ในร่างกายมนุษย์จะแตกต่างกันตามตำแหน่งหรืออวัยวะที่จุลินทรีย์อาศัยอยู่โดยจุลินทรีย์บางชนิก หากอาศัยอยู่อย่างสมดุลก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของมนุษย์ ..อ่านเพิ่มเติม..

 
   
โปรตีนเวย์ (Whey Protein) อาหารเสริมสำหรับผู้ชอบออกกำลังกาย
ผศ.ดร.ภก. คณินทร์ รังสาดทอง

โปรตีนเวย์ (Whey Protein) เป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในหมู่นักกีฬา และผู้ที่ออกกำ ลังกายเพื่อลดน้ำหนัก เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และสมรรถภาพของร่างกาย โดยสามารถใช้เพื่อเสริมการรับประทานโปรตีนธรรมชาติ เช่น นม,ไข่ไก่ และ อกไก่...อ่านเพิ่มเติม..[1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566]

 
   
กัญชาเป็นอาหาร ควรอ่านก่อนกิน
รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์

ร่างกายมีระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ (endocannabinoid system, ECS) ซึ่งประกอบด้วยสารเอนโดแคนนาบินอยด์ (endocannabinoids) ที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง ได้แก่ anandamide (AEA) และ 2-arachidonoylglycerol (2-AG) และตัวรับสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids receptor, CB)...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
วิตามิน......สารอาหารตัวเล็กๆแต่คุณค่ามหาศาล

วิตามิน (Vitamin) หลายๆคนคงรู้จักคำๆนี้เป็นอย่างดีในแง่ของการเป็นสารที่มีความสำคัญสำหรับร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้อย่างเป็นปกติ...อ่านเพิ่มเติม.. 

 
  
สารให้ความหวานน้ำตาลหายาก ดี-ไซโคส (Rare sugar D-psicose)

น้ำตาลจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดตรมีคุณสมบัติให้รสหวานและนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่งรสหวานในอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา ...อ่านเพิ่มเติม.. 

 
  
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม "วิตามินซี"

วิตามินซีหรือแอลแอสคอร์บิกแอซิด (L-ascorbic acid) หรือ แอสคอร์เบท เป็นวิตามินที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช้รักษาภาวะเลือดออกตามไรฟัน (โรคลักปิดลักเปิด)...อ่านเพิ่มเติม.. 

 

หมวดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

   
สมุนไพรเดี่ยวกับสมุนไพรตำรับแตกต่างกันอย่างไร
รศ. ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

สมุนไพรเดี่ยว ในที่นี้ หมายถึง สมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งที่นำมาใช้เป็นยาสำหรับบรรเทาหรือรักษาอาการใดอาการหนึ่ง โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือในเรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัยจากงานวิจัย ซึ่งสมุนไพรเดี่ยวนี้ ในประเทศไทยมีการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเป็นยา จำนวนไม่มากชนิด ตัวอย่างเช่น ขมิ้นชัน บรรเทาอาการท้อง..อ่านเพิ่มเติม

 
   
เมื่อเป็นไข้ เจ็บคอ ใช้ยาสมุนไพรอะไรดี
รศ. ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

ยาแก้ไข้ ไข้หวัด เจ็บคอ ในทางการแพทย์แผนไทย มีหลายชนิดที่ประชาชนทั่วไป สามารถเลือกใช้ได้ด้วยตนเอง เช่น ยาห้าราก ยาประสะจันทน์แดง ยาฟ้าทะลายโจร ซึ่งใช้มายาวนานจน....อ่านเพิ่มเติม..

 
   
ดอกไม้ไทยที่รับประทานได้: ข้อควรรู้ก่อนการใช้ดอกไม้
อ.ดร.ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์

จากบทความ เรื่อง ดอกไม้ไทยที่รับประทานได้: การจาแนกกลุ่มของดอกไม้ที่รับประทานได้ แบ่งดอกไม้ออกเป็นสามกลุ่มตามความเป็นพิษและกรรมวิธีการเตรียมเป็นอาหาร ส่วนในบทความนี้นาเสนอถึงสิ่งที่ควรทราบในการใช้ดอกไม้ รวมทั้งแหล่งข้อมูลเบื้องต้น....อ่านเพิ่มเติม..

 
   
ดอกไม้ไทยที่รับประทานได้: การจำแนกกลุ่มของดอกไม้ที่รับประทานได้
อ.ดร.ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์

 ดอกไม้เปรียบเสมือนเป็นเครื่องประดับจากธรรมชาติช่วยประดับประดาสิ่งของ สถานที่หรือแม้แต่คนให้มีความสวยงาม แลดูแล้วรู้สึกเพลินตา สุขใจด้วยมีสีสรรสวยงาม บางชนิดมีรูปทรงน่ารัก บางชนิดมีกลิ่นหอม ....อ่านเพิ่มเติม..

 
   
สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน... ข้อควรระวังและอันตรกิริยา

 จากสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่ของโรคติดเชื้อที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งยากต่อการวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที เช่น ไวรัสซาร์ส ไวรัสเมอร์ส ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและมีความตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคมากขึ้น....อ่านเพิ่มเติม..

 
  
ประโยชน์และการอนุรักษ์ปูม้า

 ปูม้า (Portunus pelagicus) เป็นปูทะเลชนิดหนึ่งที่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 55-190 วันนับต้ังแต่การปฏิสนธิของไข่จนเจริญเติบโตเป็นปูม้าระยะตัวเต็มวัยพร้อมสืบพนัธุ์ซึ่งการเจริญเติบโตนี้ขึ้นกับความสมบูรณ์ของ....อ่านเพิ่มเติม..

 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน หัวข้อเพิ่มเติม"  
หวานเบาๆ จากธรรมชาติ

 รสหวานเป็นรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ แต่การปรุงแต่งรสหวานด้วยน้ำตาลโดยทั่วไปนั้น หากใช้น้ำตาลในปริมาณที่สูงเกินไปก็อาจแฝงอันตรายตามมาได้ เพราะน้ำตาลเป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกาย...อ่านเพิ่มเติม..

   
นํ้ามันหอมระเหยจากพืชสำหรับไล่แมลงวัน (Plant essential oil for fly repellent)

 เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบางร้านมักจะพบแขกตัวเล็กแถมบินได้มาร่วมวงด้วยจนเกิดความรำคาญต้องใช้มือปัดไปปัดมาตลอด ทำให้รู้สึกว่าร้านนี้สกปรก ไม่ถูกสุขอนามัย...อ่านเพิ่มเติม..

   
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในน้ำอบไทย The usefulness of herbs in Thai scented water (Nam-Ob-Thai)

 เครื่องหอมดำรงอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทย...อ่านเพิ่มเติม..

   
ยาน่ารู้จากธรรมชาติ

 เนื่องจากสมุนไพรที่ใช้โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้อยู่ในลักษณะเป็นสารผสม คือไม่ได้มีแต่ตัวสารที่ออกฤทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยสารอื่นๆด้วย...อ่านเพิ่มเติม..

 

 

 

 

 

หมวดเครื่องสำอาง

   
รู้จัก Facial mist . . . ผลิตภัณฑ์สเปรย์บำรุงผิวหน้า

Facial mist คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง มีลักษณะเป็นรูปแบบของเหลว เช่น สารละลาย น้ำใ ส (solution) สารแขวนตะกอน (suspension) และอิมัลชัน (emulsion) บรรจุใน บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการสเปรย์ผลิตภัณฑ์ลงบนผิวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างหลากหลายกัน เช่น เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น บำรุงผิว และช่วยเพิ่มความติดทนของเครื่องสำอาง" อ่านเพิ่มเติม..

 
  
รู้จัก...ครีมหรือโลชั่นบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นผิว...ให้มากขึ้น

เมื่อผิวของเราต้องการการดูแลเอาใจใส่ มักจะมาจากการสังเกตของเจ้าตัวว่าผิวเริ่มแห้งหรือดูไม่สดใสเอาเสียเลย
และยังไม่ใช่ผิวของผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาที่ซับซ้อนกว่า ดังนั้นหลังจากอาบน้ำทำความสะอาดผิวแล้ว ก็มักจะตามด้วยการทาครีมหรือโลชั่นบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นผิว ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นเครื่องสำอาง...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
น้ำหอม

น้ำหอม (perfume) จัดเป็นเครื่องสำอำงชนิดแรกๆที่มนุษย์นำมำใช้เพื่อสร้ำงควำมหอมให้แก่ร่ำงกำย ที่อยู่อำศัย เสื้อผ้ำหรืออื่นๆตำมที่ต้องกำร พบว่ำกำรใช้น้ำหอมหรือเครื่องหอมในยุคแรกเกิดจำกกำรเผำพืชหรือส่วนของพืชแล้วได้กลิ่นหอมออกมำ...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
คอลลาเจน เคล็ดลับความอ่อนเยาว์?

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สำหรับผิวพรรณที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนมีให้พบเห็นได้มากมายในท้องตลาด...อ่านเพิ่มเติม..

 
  
ยารักษาสิว

สิว พบได้บ่อยในวัยรุ่น โดยพบบริเวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า จึงส่งผลต่อภาวะจิตใจเพราะเกี่ยวข้องกับความสวยงาม...อ่านเพิ่มเติม..

 

หมวดทั่วไปและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย

   
หลายคำถามก่อนจ่ายยา เพราะห่วงใยใส่ใจดูแล
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม

เมื่อเราเข้ารับบริการที่ร้านยา เคยรู้สึกเร่งรีบ ไม่อยากเสียเวลาในการตอบคำถาม เภสัชกรที่ถามหลาย ๆ คำถามหรือไม่ บางครั้งเคยสงสัยว่า คำถามเหล่านี้เกี่ยวข้อง อย่างไรกับอาการเจ็บป่วยของเรา หรือแม้ที่เรามาขอซื้อยาอย่างเจาะจง ยังต้องผ่านด่าน คำถามก่อนเสมอ ... ข้อมูลจากการซักถามเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างไร วันนี้เราจะมา ทำความเข้าใจเบื้องหลังคำถามเหล่านี้กันมากขึ้น... อ่านเพิ่มเติม..

 
   
ผมสวยสุขภาพดี มีอะไรช่วยได้บ้าง
ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร

ผมมีความสำคัญเพียงไรเราอาจไม่เคยนำมาคิด อาจจะได้คิดก็ต่อเมื่อมีผมที่บางลงหรือเส้นผมเริ่มมีปัญหามากขึ้น ถึงตอนนั้นก็อาจต้องหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอ โดยทั่วไปคาดว่าผู้คนส่วนใหญ่คงปรารถนาที่จะมีผมที่สะอาด ไม่พองฟูยุ่งเหยิง ไม่ขาดง่ายหรือแตกปลาย จัดแต่งทรงง่าย... อ่านเพิ่มเติม..

 
   
อาหารการกิน กับ ผู้ป่วยเบาหวาน
ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธิ์

ผู้ป่วยเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 หรือ โควิด-19 (COVID (COVID-19 )เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานจะมีภูมิต้านทานร่างกายต่ำกว่าปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี ภูมิต้านทานของร่างกายจะมีประสิทธิภาพลดลง... อ่านเพิ่มเติม..

 
   
ดูแลสุขภาพหน้าร้อน
รศ.ภก. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

เข้ามาช่วงกลางหน้าร้อน แล้ว อากาศร้อนจัด ในหน้าร้อนอาจทำให้เหงื่อไหลมาก รู้สึกไม่สบายตัว อาจมีผลทำให้เรามีปัญหาสุขภาพได้มากมาย บางครั้ง ผลกระทบของความร้อน ทำให้เราเป็นไข้ หรือ ร้อนในได้ อาหารหน้าร้อนในบางครั้ง ก็ทำให้เราท้องเสียได้เช่นเดียวกัน การดูแลสุขภาพในหน้าร้อน จึงจำเป็นมากสำหรับทุกคน... อ่านเพิ่มเติม..

 
   
สบู่ล้างมือ รู้ทัน รู้เลือกใช้

ช่วงเวลานี้ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ไปทั่วโลก
ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันตนเองมากมาย หนึ่งในนั้นจะเป็นเรื่องของการล้างมือเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกมีผลให้ลดการสะสมของเชื้อโรคได้ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่วิธีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน... อ่านเพิ่มเติม..

 
   
ทะเล สถานพักฟื้นร่างกายและจิตใจ

 

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับเกาะสีชังว่า “…เป็นที่ที่มีอากาศดี ผู้คนที่อยู่อาศัยบนเกาะนี้จึงมีอายุยืน เพราะมิใคร่มีโรคภัยเบียดเบียน….” และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงให้สร้างอาศัยสถาน...อ่านเพิ่มเติม..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน หัวข้อเพิ่มเติม"  
บุหรี่ …มะเร็งเต้านม: การตรวจเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองและการรักษา

 

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก สถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่ามีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 35 คนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี การดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือการทาความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้...อ่านเพิ่มเติม..
   
บุหรี่ …พิษภัยร้ายกับวัยรุ่น

 

หลายท่านคงทราบดีว่าบุหรี่ตัวจิ๋ว ราคาก็แสนแพง จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยเสียค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่เฉลี่ยต่อคน วันละ 11 บาท...อ่านเพิ่มเติม..
   
น้ำดื่มเกลือแร่ ...สำหรับท้องเสีย หรือ วิ่งมาราธอน

 

บ่อยครั้งที่เรามักจะสับสนว่าเราควรเลือกผลิตภัณฑ์เกลือแร่ชนิดใดระหว่างเกลือแร่ เป็นสารอนินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ...อ่านเพิ่มเติม..
   
การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs

 

ยาแก้ปวดที่มีจาหน่ายและใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1). พาราเซตามอล 2). ยาที่ออกฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน และ 3). ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs) ...อ่านเพิ่มเติม..
   
ร้านอาหารจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อกฎหมายกาหนดให้ร้านอาหารต้องมีมาตรฐาน

 

ขณะนี้กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 ...อ่านเพิ่มเติม..
   
รับมือกับกรดไหลย้อน …..

 

โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease, GERD) เป็นโรคที่เป็นกันมากในคนวัยทำงาน เพราะคนกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรมที่กระตุ้นความเสี่ยงให้เกิดกรดไหลย้อน ...อ่านเพิ่มเติม..
   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด

 

ในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหมด มะเร็งปอดมีอัตราการเกิดโรคสูงเป็นอันดับที่สองรองจากมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย และมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิง ...อ่านเพิ่มเติม..
   
ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก

 

แมลงก้นกระดก ด้วงก้นกระดก หรือ แมลงเฟรชชี่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rove beetle เป็นแมลงที่มีรูปร่างยาวรี ขนาดประมาณเมล็ดข้าว หนวดสองเส้นมีลักษณะเป็นข้อคล้ายห่วงโซ่ ตัวแมลงมีสีส้มแดงสลับกับสีดำ ...อ่านเพิ่มเติม..
   
การผลิตเกลือสินเธาว์จากดั้งเดิมสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

 

เกลือ (Salt หรือ Sodium chloride หรือ NaCl) เป็นผลึกสีขาวมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นั้นคือ ความเค็ม เกลือแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เกลือสมุทร (Sea Salt) และเกลือสินเธาว์ (Rock salt)...อ่านเพิ่มเติม..
   
ประโยชน์ของโพรไบโอติก

 

แนวทางการรักษาและป้องกันโรคมีหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือการใช้โพรไบโอติก (probiotics) โพรไบโอติก คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มีหลายร้อยสายพันธุ์...อ่านเพิ่มเติม..
   
สาระควรรู้เกี่ยวกับอินซูลิน

 

อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตได้เองจากตับอ่อน ทาหน้าที่หลักในการควบคุมสมดุลของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต (อาหารประเภทแป้ง น้าตาล) โปรตีน (อาหารประเภทเนื้อสัตว์) และไขมัน ทาให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานและเก็บสะสมพลังงานจากอาหารที่รับประทานได้...อ่านเพิ่มเติม..
   
เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก่อนใช้คาว่า “กามโรค” ในการเรียกโรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคหนองในแท้ (Gonorrhoea) โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) โรคซิฟิลิส (Syphillis) เป็นต้น...อ่านเพิ่มเติม..
   
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไขมัน

 

ไขมัน (lipid) เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ โดยไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงานแก่ร่างกาย 9 กิโลแคลอรี ช่วยให้ระบบทำงานต่างๆของร่างกายดำเนินได้อย่างปกติ...อ่านเพิ่มเติม..
   
สภาวะผมร่วงและผมบางในผู้ชาย

 

อาการผมร่วงมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายหลายรายหมดความมั่นใจในตัวเองและมีความกังวลใจ อาการผลร่วงหรือผมบางในผู้ชายมีมาจากหลายสาเหตุอันได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..
   
โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ : ตอนที่ 1 คาเฟอีนกับการตั้งครรภ์

 

ในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ 9 เดือน เป็นระยะเวลาที่ถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับการเจิรญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา ดังนั้น การเตรียมตัวเรื่องโภชนาการของมารดานับตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์...อ่านเพิ่มเติม..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร R - CHOP"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด Paclitaxel + Carboplatin"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยเคมีบำบัด สูตร Methotrexate"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร HyperCVAD"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร FOLFOX"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร FOLFIRI"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร FOLFIRI + Beva"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร ESHAP"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด Cytarabine+Cyclophosphamide"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Cisplatin + Gemcitabine"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Carboplatin + Etoposide"

เรื่อง "อาการข้างเคียงจากยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Paclitaxel + Cisplatin"

ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "การผสมยาน้ำเชื่อมชนิดผงแห้ง"

ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "วิธีการใช้ BreezHaler หรือ PrezHaler"

ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "วิธีการใช้ ELLIPTA Dry Powder Inhaler DPI"

ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "วิธีการใช้อุปกรณ์ HandiHaler DPI"

ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "วิธีการใช้ยาพ่นคอ Turbuhaler"

ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง วิธีการใช้ Accuhaler DPI (ยาสูดพ่นแบบ DPI สำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ)

ความรู้สู่ประชาชน "วิธีการใช้ Metered Dose Inhaler MDI และการใช้ MDI ร่วมกับ Spacer"

กินยาให้ถูกวิธี..ชีวิตปลอดภัย

ความรู้สู่ประชาชน "Hand hygiene"

ความรู้สู่ประชาชน "การผสมยาผงแห้งสำหรับเด็ก"

ความรู้สู่ประชาชน "การแพ้ยา เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"