Loading...

เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 02 986-9213  กดต่อด้วยหมายเลขภายในของหน่วยงาน

เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 4260 
งานบริหารสำนักงาน 4333 
งานบริการการศึกษา 4271 
งานบริการการศึกษา(กิจการนักศึกษา) 4269 
งานคลังและพัสดุ (การเงิน) 4277 
งานคลังและพัสดุ (พัสดุ) 4282 
งานวิจัยและบริการสังคม 4286 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม 025642945

ตำแหน่งที่ตั้งที่ทำการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120