Loading...

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยา “โอสถโดม” เพื่อสังคม จุดเดิมตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (บริเวณอินเตอร์โซน) แต่ในปัจจุบันย้ายมาตั้งอยู่ริมถนนเชียงราก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ใกล้ชิดและบริการให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้น
 - บริการภายใต้การจัดการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการเพื่อสังคม
 - ให้บริการคำปรึกษาเรื่องยา จำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลาย โดยเภสัชกรระดับอาจารย์
 - มีห้องให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการความส่วนตัว
สามารถประเมินส่งต่อผู้ป่วยได้ หรือให้คำแนะนำว่าควรพบแพทย์เฉพาะทางอย่างไร
นอกจากนี้ ทางร้านยังมีโครงการร่วมกับศูนย์ Viva City ดูแลการจัดยาให้กับนักศึกษา-บุคลากรธรรมศาสตร์ การตรวจคัดกรองโรคชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ อาทิ แจกชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งเปิดเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น และสถานที่ศึกษาดูงาน ซึ่งแผนในอนาคตโดมโอสถกำลังเตรียมทำสวนสมุนไพรเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทำวิจัยและพัฒนายาต่อไป
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา: 12.00 – 19.00 น. (มีที่จอดรถ)
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line @AWU6539A

ตารางเวรร้านยาของคณะ
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?tab=mc