Loading...

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - เดือน มิถุนายน 2563

การบรรยายความรู้และการให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดกิจกรรม การบรรยายความรู้และการให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน"

 

การบรรยายความรู้และการให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

 

Thammasat Open House 2018

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล พ.ศ. 2561

 

แสดง/ซ่อน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล พ.ศ. 2561

 

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล ณ.มัสยิด นูรุ ยากีน ตำบล คูขวาง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 23 กันยายน 2561

Link รูปภาพกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล พ.ศ. 2561

 

กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการ สำหรับคณะกรรมการนักศึกษาและผู้นำกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

 

แสดง/ซ่อน กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการ สำหรับคณะกรรมการนักศึกษาและผู้นำกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

 

Link รูปภาพกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการ สำหรับคณะกรรมการนักศึกษาและผู้นำกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

 

กีฬาสานสัมพันธ์เขียวมะกอก 2018

 

แสดง/ซ่อน กีฬาสานสัมพันธ์เขียวมะกอก 2018

 

ภาพกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์เขียวมะกอก ครั้งที่ 3 ในวันที่ 11-15 กันยายน 2561

Link รูปภาพกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์เขียวมะกอก 2018

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 3

 

แสดง/ซ่อน พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ #รุ่นที่3 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

 

Link รูปภาพกิจกรรม พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 

พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 กันยายน 2561

 

แสดง/ซ่อน พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 กันยายน 2561

 

Link รูปภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 กันยายน 2561

 

โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

แสดง/ซ่อน โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย หมวดงาน วิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link รูปภาพกิจกรรม โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

วันทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2561

 

แสดง/ซ่อน วันทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2561

 

วันทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ ห้อง 3012 ชั้น อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

Link รูปภาพกิจกรรม วันทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2561

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และพบผู้ปกครอง ประจำปี 2561

 

แสดง/ซ่อน ปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และพบผู้ปกครอง ประจำปี 2561

 

Link รูปภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และพบผู้ปกครอง ประจำปี 2561

 

ปฐมนิเทศ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2561

 

แสดง/ซ่อน ปฐมนิเทศ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2561

 

วันทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ ห้อง 3012 ชั้น อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

Link รูปภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2561

 

กิจกรรมค่ายหมอยา มธ. ณ รร.บ้านหนองเอี่ยว วันที่ 16 มิย 2561

 

แสดง/ซ่อน กิจกรรมค่ายหมอยา มธ. ณ รร.บ้านหนองเอี่ยว วันที่ 16 มิย 2561

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ทำกิจกรรมค่ายหมอยา มธ. ปี 2561 เป็นวันที่ 4 ณ รร.บ้านหนองเอี่ยว ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561

Link รูปภาพกิจกรรม กิจกรรมค่ายหมอยา มธ. ณ รร.บ้านหนองเอี่ยว วันที่ 16 มิย 2561

 

กิจกรรมค่ายหมอยา มธ. ณ รร.บ้านหนองเอี่ยว วันที่ 15 มิย 2561

 

แสดง/ซ่อน กิจกรรมค่ายหมอยา มธ. ณ รร.บ้านหนองเอี่ยว วันที่ 16 มิย 2561

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ทำกิจกรรมค่ายหมอยา มธ. ปี 2561 เป็นวันที่ 4 ณ รร.บ้านหนองเอี่ยว ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561

Link รูปภาพกิจกรรม กิจกรรมค่ายหมอยา มธ. ณ รร.บ้านหนองเอี่ยว วันที่ 16 มิย 2561

 

 

 

เตรียมความพร้อมนศ.ปี 3 ในการศึกษาเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2561

 

แสดง/ซ่อน เตรียมความพร้อมนศ.ปี 3 ในการศึกษาเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี61

 

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม นศ. ปี 3 ในการศึกษาเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2561

Link รูปภาพกิจกรรม เตรียมความพร้อมนศ.ปี 3 ในการศึกษาเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี61

 

กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชั้นปีที่ 6

 

แสดง/ซ่อน กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชั้นปีที่ 6

 

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชั้นปีที่ 6 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Link รูปภาพกิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชั้นปีที่ 6

 

Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 2018

 

แสดง/ซ่อน Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 2018

 

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงาน Research Symposium on Pharmaceutical Sciences ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้อง 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Link รูปภาพกิจกรรม Research Symposium on Pharmaceutical Sciences 2018

 

โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย 2561

 

แสดง/ซ่อน โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย 2561

 

คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย ปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วิทยากรภาคบรรยายโดย ผศ.ดร.ภญ.ลลิตา วีระเสถียร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรภาคปฏิบัติโดย นายชยุต ฟองสุข, นายธีรวัฒน์ แกล้วทนงค์, นางสาวมัจฉรีย์ ชมรุ่ง และ นายชัยณรงค์ อนุภาพ นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link รูปภาพกิจกรรม โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย 2561